sahypa_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2006-njy ýylda esaslandyrylan Carbongod Tuning Technology Co., Ltd., Guangdongda aerodinamika toplumlaryny we Awto / Motosikl enjamlaryny öndüriji.Motosikl bölekleri we FRP / CFRP ýasamakda ýöriteleşdirilen, öň dodak, diffuzor, gapdal yubka ýaly kaşaň awtoulaglar üçin içki we daşarky…

Bizde 2 zawod bar, biri Huizhou şäherinde gury uglerod bölekleri, beýlekisi Dongguan şäherinde çygly uglerod, 5000 inedördül metr önümçilik ussahanasy we 2000-den gowrak galyp bar.

Carbongod, iň ýokary derejeli döwrebap maşynlar bilen 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, 3D skanerlemek, vakuum gaplamak, awtoklaw bejermek, CNC işlemek we basyş galyplary ýaly esasy prosesler bilen 10 ýyldan gowrak tejribe toplady. uglerod bölekleri we BMW, Mersedes-Benz, Ferrari, Land Rover, Porsche, Honda we ş.m. ýaly kaşaň we sport awtoulaglary üçin enjamlar ...

Highokary hünärli tehnologiýamyzdan we saýtdaky tejribeli R&D inersenerlerimizden we dizaýnerlerimizden peýdalanýarys, Benz, BMW, Audi we sport awtoulag markalary bilen sazlaşyk bazarynda, uglerod ABS ýöriteleşdirilen sazlaýyş bölekleri üçin köp ýyl bäri hyzmatdaşlyk edýäris.Häzirki wagtda has ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa önümleriň has kämilleşdirilmegi bilen, 10 ýyl töweregi wagt bäri Hytaýda meşhur uglerod süýümi öndürmek hökmünde uglerod süýümini ýeňil agramlamak we OEM önümçiliginiň üstünde işleýäris.

Şeýle hem, OEM-iň kämilleşdiriji bölekleri / marka sazlaýjy bölekleri / awtoulag aksesuarlary paýlaýjy / 4s awtoulag dükany / awtoulag abatlaýyş hyzmaty / awtoulag sazlaýyş dükanlary / ABS uglerod süýüminiň gyryjy ganatlary, korpus toplumy, bamperler, dwigatel kapotlary, aýna örtügi, hyzmat edýäris. 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan panjara we ş.m.

Hünärmen karbon süýümi TOP-GRAD ÖNÜMLERI ÖNÜMLERI

Döwrebap enjamlar we esasy prosesler bilen 10 ýyldan gowrak tejribe toplamak

Senagat kategoriýalarymyz

Şol sanda Awtoulag, Motosikl, Awtoulag bölekleri, UAV, Lukmançylyk kömegi, elektronika we aragatnaşyk.

Önümimiziň örtügi

Esasy önümlerimiz uglerod süýümi gyryjy, uglerod süýümli korpus, uglerod süýümi diffuzor, uglerod süýümi öň bamper dodagy, uglerod süýüminiň arka diffuzeri, uglerod süýüminiň gapdal ýubkalary, uglerod süýümi aýna örtügi, uglerod süýümi bamperi.

Üstünlikler

Sazlaýyş bölekleriniň öňdebaryjy üpjünçisi hökmünde Carbongod Hytaýda-da, dünýäde-de gowy abraý gazandy we käbir üstünlikleri gazandy.

Hytaýda iň gowy 5 sazlaýjy bölek eksportçysy

German / ABŞ-da birnäçe dünýä belli sazlaýyş kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk ediň

Hytaýda 45% -den gowrak sazlaýyş dükany bilen hyzmatdaşlyk ediň