sahypa_banner

önüm

ÜÇÜN

 • Uglerod süýümi Triumph Street Triple 765 Upperokarky şemal

  Uglerod süýümi Triumph Street Triple 765 Upperokarky şemal

  Triumph Street Triple 765-de uglerod süýüminiň ýokarky şemalyny ulanmagyň birnäçe artykmaçlygy bar.Uglerod süýümi ýokarky ýel ekrany ulanmak motosikliň umumy agramyny azaltmaga kömek edýär, bu işlemegi we öndürijiligi gowulandyryp biler.2. Aerodinamika: windokarky şemalyň ekrany motosikliň aerodinamikasyny gowulaşdyrmaga kömek edýär.Windeliň çapyksuwarlardan uzaklaşmagyna kömek edýär, ýele garşylygy we turbulentligi peseldýär, ...
 • Uglerod süýümi Triumph Street Triple 765 çarçuwaly örtükler

  Uglerod süýümi Triumph Street Triple 765 çarçuwaly örtükler

  1. weeňil: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen tanalýar we motosikl çarçuwasynyň örtükleri üçin amatly material bolýar.Umumy agramy azaltmagyň artykmaçlygyny hödürleýär, bu tizlenmäniň, işlemegiň we ýangyç tygşytlylygynyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.2. Ygtybarlylyk we güýç: Uglerod süýümi gaty güýçli we çarçuwanyň örtükleriniň gurluş bitewiligini ýokarlandyrýar.Çarçuwalara ýa-da beýleki witre zeper ýetmek howpuny azaldyp, täsirlerden has gowy goragy üpjün edýär ...
 • Uglerod süýümi Triumph Street Triple 765 radiator goragçylary

  Uglerod süýümi Triumph Street Triple 765 radiator goragçylary

  “Triumph Street Triple 765” üçin uglerod süýümi radiator goragçylaryny ulanmagyň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi ýeňil we ýokary güýçli aýratynlyklary bilen bellidir.Uglerod süýümli garawullary ulanmak motosikliň umumy agramyny azaltmaga kömek edýär, işlemegi aňsatlaşdyrýar we öndürijiligini ýokarlandyrýar.2. Çydamlylygy: Uglerod süýümi täsir we aşgazana ýokary çydamly güýçli we gaty materialdyr.Howanyň agyr şertlerine, galyndylaryna we ownuk täsirlerine çydap biler, p ...
 • Uglerod süýümi Triumph Street Triple 765 Daban goragçylary

  Uglerod süýümi Triumph Street Triple 765 Daban goragçylary

  Triumph Street Triple 765: 1. Kömürturşy süýümli ökjeli garawullaryň bolmagynyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. lighteňil: Uglerod süýümi, agramy gatnaşygy bilen tanalýar we motosikldäki agramy azaltmak üçin ideal material bolýar.Bu, welosipediň berilmedik agramyny azaltmak we işlemegi gowulandyrmak arkaly umumy öndürijiligi gowulaşdyryp biler.2. Çydamlylygy: Uglerod süýümi täsirlere we yrgyldylara çydap bilýän ýokary çydamly materialdyr.Diýmek, topuk goragçylary ýarylmak ähtimallygy az ýa-da ...
 • Uglerod süýümi Triumph Street Triple 765 Front Fender Hugger

  Uglerod süýümi Triumph Street Triple 765 Front Fender Hugger

  “Triumph Street Triple 765: 1.” üçin uglerod süýüminiň öňündäki berkitme gujagynyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. weeňil: Uglerod süýümi motosikliň işleýşini ýokarlandyrmak üçin iň amatly material bolup, aşa ýeňil materialdyr.Kömürturşy süýümli öňdäki gujaklaýjy welosipedde gereksiz agram goşmaz, şeýlelik bilen işlemegi, tizlenmegi we tormozlamagy gowulandyrar.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen bellidir.Has güýçli ...
 • Uglerod süýümi Triumph Street Triple 765 Yzky Fender Hugger / Zynjyr goragçysy

  Uglerod süýümi Triumph Street Triple 765 Yzky Fender Hugger / Zynjyr goragçysy

  “Triumph Street Triple 765” üçin uglerod süýümli arka gujaklaýjy / zynjyr goragçysynyň artykmaçlygy şulary öz içine alýar: 1. weeňil: Uglerod süýümi plastmassa ýa-da metal ýaly adaty materiallardan ep-esli ýeňil.Bu motosikliň umumy agramyny peseldýär, öndürijiligiň, işlemegiň we ýangyç tygşytlylygynyň ýokarlanmagyna getirýär.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram gatnaşygy we aşa agyr şertlerde ajaýyp öndürijiligi bilen tanalýar.T-a güýçlendirilen goragy hödürleýär ...
 • SUW GÖRNÜŞI (Çepde) - KARBON Süýümli gapdal panel

  SUW GÖRNÜŞI (Çepde) - KARBON Süýümli gapdal panel

  Bu bölek asyl komponentiň gönüden-göni çalşygy bolup, esasan motosiklde (70% az) agram tygşytlamaga we bölekleriň has berk bolmagyna goşant goşýar.Uglerod süýümli böleklerimiziň hemmesi ýaly, iň soňky teswirnamalara we önümçilik ülňülerine laýyklykda ýasaldy we häzirki “senagatyň iň oňat” tejribesiniň ähli taraplaryny öz içine alýar.Bölek awtoklaw ulanyp, deslapky uglerod süýümli materiallardan doly öndürilýär.Carbonhli uglerod böleklerimizdäki ýaly, biz ...
 • Karbon süýümli oturgyç örtügi - GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (2011-NOW)

  Karbon süýümli oturgyç örtügi - GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (2011-NOW)

  Bu bölek asyl komponentiň gönüden-göni çalşygy bolup, esasan motosiklde (70% az) agram tygşytlamaga we bölekleriň has berk bolmagyna goşant goşýar.Uglerod süýümli böleklerimiziň hemmesi ýaly, iň soňky teswirnamalara we önümçilik ülňülerine laýyklykda ýasaldy we häzirki “senagatyň iň oňat” tejribesiniň ähli taraplaryny öz içine alýar.Bölek awtoklaw ulanyp, deslapky uglerod süýümli materiallardan doly öndürilýär.Carbonhli uglerod böleklerimizdäki ýaly, biz ...
 • Karbon süýümi arka yşyk çyrasy - GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (2011-NOW)

  Karbon süýümi arka yşyk çyrasy - GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (2011-NOW)

  Bu bölek asyl komponentiň gönüden-göni çalşygy bolup, esasan motosiklde (70% az) agram tygşytlamaga we bölekleriň has berk bolmagyna goşant goşýar.Uglerod süýümli böleklerimiziň hemmesi ýaly, iň soňky teswirnamalara we önümçilik ülňülerine laýyklykda ýasaldy we häzirki “senagatyň iň oňat” tejribesiniň ähli taraplaryny öz içine alýar.Bölek awtoklaw ulanyp, deslapky uglerod süýümli materiallardan doly öndürilýär.Carbonhli uglerod böleklerimizdäki ýaly, biz ...
 • KARBON Süýüminiň arka gujagy - GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (2011-NOW)

  KARBON Süýüminiň arka gujagy - GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (2011-NOW)

  Bu bölek asyl komponentiň gönüden-göni çalşygy bolup, esasan motosiklde (70% az) agram tygşytlamaga we bölekleriň has berk bolmagyna goşant goşýar.Uglerod süýümli böleklerimiziň hemmesi ýaly, iň soňky teswirnamalara we önümçilik ülňülerine laýyklykda ýasaldy we häzirki “senagatyň iň oňat” tejribesiniň ähli taraplaryny öz içine alýar.Bölek awtoklaw ulanyp, deslapky uglerod süýümli materiallardan doly öndürilýär.Carbonhli uglerod böleklerimizdäki ýaly, biz ...
 • Karbon süýümli radiator örtügi (HUKUK) - GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (2011-NOW)

  Karbon süýümli radiator örtügi (HUKUK) - GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (2011-NOW)

  Bu bölek asyl komponentiň gönüden-göni çalşygy bolup, esasan motosiklde (70% az) agram tygşytlamaga we bölekleriň has berk bolmagyna goşant goşýar.Uglerod süýümli böleklerimiziň hemmesi ýaly, iň soňky teswirnamalara we önümçilik ülňülerine laýyklykda ýasaldy we häzirki “senagatyň iň oňat” tejribesiniň ähli taraplaryny öz içine alýar.Bölek awtoklaw ulanyp, deslapky uglerod süýümli materiallardan doly öndürilýär.Carbonhli uglerod böleklerimizdäki ýaly, biz ...
 • Karbon süýümli radiator örtügi (Çepde) - GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (2011-NOW)

  Karbon süýümli radiator örtügi (Çepde) - GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (2011-NOW)

  Bu bölek asyl komponentiň gönüden-göni çalşygy bolup, esasan motosiklde (70% az) agram tygşytlamaga we bölekleriň has berk bolmagyna goşant goşýar.Uglerod süýümli böleklerimiziň hemmesi ýaly, iň soňky teswirnamalara we önümçilik ülňülerine laýyklykda ýasaldy we häzirki “senagatyň iň oňat” tejribesiniň ähli taraplaryny öz içine alýar.Bölek awtoklaw ulanyp, deslapky uglerod süýümli materiallardan doly öndürilýär.Carbonhli uglerod böleklerimizdäki ýaly, biz ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2