sahypa_banner

önüm

Lamborghini üçin awtoulag bölekleri

 • Lamborghini GALLARDO LP550 LP560 LP570 üçin DM stilindäki uglerod süýümi arka diffuzor bahaly dodak

  Lamborghini GALLARDO LP550 LP560 LP570 üçin DM stilindäki uglerod süýümi arka diffuzor bahaly dodak

  “Lamborghini GALLARDO LP550”, “LP560” we “LP570” üçin “DM Style” uglerod süýümi arka diffuzer bahasy dodagy, aerodinamikany süýräp azaltmak we gowulandyrmak üçin döredilen soňky bölek.Carboneňil uglerod süýümli materialdan ýasalyp, ýönekeý, ýöne ajaýyp dizaýny özünde jemleýär.Diffuzer, Lamborghini GALLARDO LP550, LP560 we LP570 sport we has agressiw görnüş bermek üçin döredildi.Lamborghini GALLARDO LP550, LP560 we LP570 üçin DM stili uglerod süýümi arka diffuzer bahasy dodagy ...
 • Lamborghini GALLARDO LP550 LP560 LP570 üçin DM stilindäki uglerod süýümi arka magistral galaýy gt ganaty

  Lamborghini GALLARDO LP550 LP560 LP570 üçin DM stilindäki uglerod süýümi arka magistral galaýy gt ganaty

  Lamborghini GALLARDO LP550, LP560 we LP570 üçin DM Style Uglerod Süýüm Arka Magistral Spoiler GT WingConstructioneňil gurluşyk, awtoulagyň töweregindäki minimal agramy we howa akymynyň gowulaşmagyny üpjün edýär.Talaňçy, şeýle hem Lamborghini GALLARDO LP550, LP560 we LP570 has berk we has agressiw görnüş bermek üçin niýetlenendir.Lambor üçin DM Style Uglerod Süýüm Arka Magistral Spoiler GT Wing-iň esasy artykmaçlygy ...
 • Lamborghini LP610 Huracan DM stili üçin gapdal bölüjiler bilen uglerod süýümi öňdäki bamper dodagy

  Lamborghini LP610 Huracan DM stili üçin gapdal bölüjiler bilen uglerod süýümi öňdäki bamper dodagy

  “Lamborghini LP610 Huracan DM” stili üçin gapdal bölüjiler bilen uglerod süýümi öňdäki bamper dodagy, ulagyň güýjüni ýokarlandyrmak üçin döredilen aerodinamiki garnituradyr.Lighteňil uglerod süýüminden ýasalyp, gowulaşan aerodinamiki öndürijiligi üpjün etmek üçin agressiw aerodinamiki dizaýn bilen döredildi.Dodak awtoulagyň öňüne agressiw stil elementini goşýar, güýç güýjüni ýokarlandyrýar, aerodinamiki öndürijiligi gowulandyrýar we has gowy bezelýär.Gapdal bölekler oňa niýetlenendir ...
 • DM stilindäki uglerod süýümi arka bamper Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 üçin aşaky diffuzor bahaly dodak

  DM stilindäki uglerod süýümi arka bamper Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 üçin aşaky diffuzor bahaly dodak

  DM stilindäki uglerod süýümi arka bamperi Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 üçin aşaky diffuzor bahaly dodak, arka bamperiň aşaky bölegine birikdirilen ýeňil, aerodinamiki taýdan döredilen uglerod süýümi dodagy.Howany awtoulagdan uzaklaşdyrmaga, süýräp azaltmaga we ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.Dodak, şeýle hem has sportly we ajaýyp görünmek üçin ulaga agressiw stil elementini goşýar.DM stilindäki uglerod süýümi arka bamperiniň aşaky diffuzeri v ...
 • Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 Öň bamper dodak gapdal yubkalary uglerod süýümi diffuzor spoýeri GT Wing DM stili

  Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 Öň bamper dodak gapdal yubkalary uglerod süýümi diffuzor spoýeri GT Wing DM stili

  Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 Öň bamper dodak gapdal yubkalary uglerod süýümi diffuzor spoýeri GT Wing DM stili, ulagyň güýjüni ýokarlandyrmak üçin ulanylýan aerodinamiki garnituradyr.Lighteňil uglerod süýüminden ýasalyp, gowulaşan aerodinamiki öndürijiligi üpjün etmek üçin agressiw aerodinamiki dizaýn bilen döredildi.Öňdäki dodagy, gapdal yubkalary we GT ganat dizaýny bilen uly arka diffuzeri bolan agressiw stil bar.Lamborghini Huracan LP610 -..-iň artykmaçlyklary.
 • Avendator SV stilindäki uglerod süýümi arka gapdal şarjagazlar Lamborghini LP700 LP720 üçin howa kabul ediş kanalynyň yzky gapagy

  Avendator SV stilindäki uglerod süýümi arka gapdal şarjagazlar Lamborghini LP700 LP720 üçin howa kabul ediş kanalynyň yzky gapagy

  “Avendator SV” stili Uglerod süýümi arka gapdal wentleri “Lamborghini LP700 LP720” üçin howa kabul ediş kanalynyň yzky gapagy, awtoulagyňyza sport we ajaýyp görnüş bermek üçin döredildi.Lighteňil we çydamly ýokary hilli uglerod süýümli materialdan ýasalýar.Howa şarjagazlary motoryňyzyň has sowuk we has netijeli işlemegine, süýräni azaltmagyna we awtoulagyň umumy işleýşini gowulandyrmaga kömek edýär.Bezegi burawlamak ýa-da kesmek zerur däl.Esasy artykmaçlygy ...
 • “Aventador SV” stili “Lamborghini LP700 LP720” üçin uglerod süýümi arka gyryjy ganaty

  “Aventador SV” stili “Lamborghini LP700 LP720” üçin uglerod süýümi arka gyryjy ganaty

  “Aventador SV” stili “Lamborghini LP700 LP720” üçin “Carbon Fiber Arka Spoiler Ganaty” Lamborghini sport görnüşi we ýerine ýetirijiligi üçin döredildi.Lighteňil we çydamly ýokary hilli uglerod süýümli materialdan ýasalyp, awtoulagyňyzy köpçüligiň arasynda tapawutlandyrjak ýaryş ganat stili bar.Talaňçy süýräni azaltmak we işlemegi gowulandyrmak üçin aerodinamiki dizaýna eýedir we ýokary tizlikde turbulentligi azaltmaga hem kömek edýär.Talaňçy bolup biler ...
 • “Aventador LP700”, “Lamborghini Aventador LP700” üçin “SVJ Preg” gury uglerod süýümli beden toplumyna täzelenme

  “Aventador LP700”, “Lamborghini Aventador LP700” üçin “SVJ Preg” gury uglerod süýümli beden toplumyna täzelenme

  “Lamborghini Aventador LP700” üçin “Aventador LP700” SVJ Preg Gury uglerod süýümli beden toplumy üçin täzelenme, “Lamborghini Aventador LP700” -iň görnüşini we işleýşini ýokarlandyrmak üçin döredilen uglerod süýüminden soňky aksessuar.Oňa täze öň bamper, gapdal yubkalar, yzky bamper, yzky ganat we gyryjylar girýär.Onda ýalpyldawuk ýalpyldawuk görnüş bar we ýeňil, gurmak aňsat we ýokary çydamly.“Aventador LP700” -iň “SVJ Preg Gry Carbon Fiber Body Kit” Fo-a täzelenmeginiň artykmaçlyklary ...
 • Lamborghini LP700 LP720 LP750 Aventador üçin uglerod süýümli aýna örtükli gabykly jaý

  Lamborghini LP700 LP720 LP750 Aventador üçin uglerod süýümli aýna örtükli gabykly jaý

  Lamborghini LP700 LP720 LP750 üçin çalyşýan uglerod süýümli aýna örtükli gabyk jaýy “Aventador”, “Lamborghini LP700 LP720 LP750 Aventador” -da bar bolan aýna örtüginiň jaýyny çalyşmak üçin niýetlenen uglerod süýüminden soňky aksessuar.Onda ýalpyldawuk ýalpyldawuk görnüş bar we ýeňil, gurmak aňsat we ýokary çydamly.Lamborghini LP700 LP720 LP750 Aventador üçin çalyşýan uglerod süýümli aýna örtükli gabykly jaýyň artykmaçlyklary, kämilleşdirilen aerodinamikany öz içine alýar ...
 • Lamborghini GALLARDO LP550 LP560 LP570 üçin SP stilindäki uglerod süýümli ýubkalar

  Lamborghini GALLARDO LP550 LP560 LP570 üçin SP stilindäki uglerod süýümli ýubkalar

  Lamborghini GALLARDO LP550 LP560 LP570 üçin SP stilindäki uglerod süýümli ýubkalar, ýeňil uglerod süýüminden ýasalan we agressiw aerodinamiki görnüşi üpjün etmek üçin niýetlenen uzaldylan gapdal yubkalar.Howany awtoulagyň gyralaryndan uzaklaşdyrmaga, süýräp azaltmaga we ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrmaga kömek etmek üçin niýetlenendir.Goşulan uzynlyk, gapdal eteklere ýol galyndylaryndan goşmaça gorag üpjün edýär.Lamborghini GALLARDO LP550 LP560 L üçin SP stilindäki uglerod süýümli ýubkalaryň artykmaçlyklary ...
 • Lamborghini GALLARDO LP550 LP560 LP570 üçin SP stilindäki uglerod süýümi arka magistral

  Lamborghini GALLARDO LP550 LP560 LP570 üçin SP stilindäki uglerod süýümi arka magistral

  Lamborghini GALLARDO LP550 LP560 LP570 üçin SP stilindäki uglerod süýümli arka magistral, ulagyň güýjüni ýokarlandyrmak üçin döredilen aerodinamiki garnitura.Lighteňil uglerod süýüminden ýasalyp, gowulaşan aerodinamiki öndürijiligi üpjün etmek üçin agressiw aerodinamiki dizaýn bilen döredildi.Taşlaýjy awtoulagyň sütünine dakylýar we awtoulagyň özboluşly we sport görnüşini goşýan agressiw stil elementini üpjün edýär.SP stilindäki uglerod süýüminiň arka magistralynyň artykmaçlyklary ...
 • Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 üçin 1 PAIR / DM stil uglerod süýümi öň bamper bölüji dodak spoýeri

  Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 üçin 1 PAIR / DM stil uglerod süýümi öň bamper bölüji dodak spoýeri

  “Lamborghini Huracan LP610-4 LP580” üçin “DM Style Carbon Fiber Front Bumper Splitter Lip Spoiler” awtoulagyňyza sport we agressiw görnüş bermek üçin döredildi.Lighteňil we çydamly ýokary hilli uglerod süýümli materialdan gurlupdyr.Süýşürijiniň süýräni azaltmak we işlemegi gowulandyrmak üçin aerodinamiki dizaýny bar, şeýle hem ýokary tizlikde turbulentligi azaltmaga kömek edýär.Bölünjini buraw ýa-da kesmek zerur bolmazdan aňsatlyk bilen gurup bolýar.DM Style Carbon F-iň esasy artykmaçlygy ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2