sahypa_banner

önüm

BUELL

 • KARBON Süýümi arka gujak SS / X - BUELL XB9 / 12 S / SX / ULLYSSES

  KARBON Süýümi arka gujak SS / X - BUELL XB9 / 12 S / SX / ULLYSSES

  “CARBON FIBER REAR HUGGER SS / X”, XB9, XB12, S, SX we Ulysses ýaly Buell modellerine laýyk gelýän motosikl garniturasydyr.Carboneňil uglerod süýümli materialdan ýasalýar we yzky zarba we aşaky hapalardan, galyndylardan we beýleki ýol howplaryndan goramak üçin welosipediň yzky aýlawyna dakylýar.Yzky gujaklamak, welosipediň böleklerini arassa saklamaga we ýerine ýetirijini gowulaşdyrmaga kömek edýän sport we başdan geçirmeler üçin motosikller üçin meşhur yzygiderli täzelenme ...
 • Karbon süýümli oturgyç örtügi S - BUELL XB 9/12 S / SX / SS ULLYSSEES

  Karbon süýümli oturgyç örtügi S - BUELL XB 9/12 S / SX / SS ULLYSSEES

  “CARBON FIBER SEAT COVER S”, XB9, XB12, S, SX, SS we Ulysses ýaly Buell modellerine laýyk gelýän uglerod süýümli materialdan ýasalan motosikl bölegi.Ol ätiýaçlyk oturgyç örtügini ýokary hilli uglerod süýümi görnüşi bilen çalşyp, welosipediň daşky görnüşini ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.Oturgyç örtügi ýeňil, çydamly we motosikle ýumşak we sport görnüşi goşýar.Welosipedlerini sazlamak we w-ny azaltmak arkaly öndürijiligini ýokarlandyrmak isleýän çapyksuwarlar üçin meşhur soňraky täzelenme.
 • CARBON FIBER UPPER BELT COVER - BUELL XB 9/12 R.

  CARBON FIBER UPPER BELT COVER - BUELL XB 9/12 R.

  “CARBON FIBER UPPER BELT COVER”, XB9R we XB12R ýaly Buell modellerine laýyk gelýän uglerod süýümli materialdan ýasalan motosikl bölegi.Bir stockanyň ýokarky guşak gapagyny ýeňil, ýokary hilli uglerod süýümi görnüşi bilen çalyşmak üçin niýetlenendir.Belokarky guşak gapagy welosipediň esasy hereketlendiriji kemerini we tigir ulgamyny galyndylardan, hapalardan we beýleki ýol howplaryndan goraýar, şol bir wagtyň özünde ýumşak we sport görnüşini goşmak bilen welosipediň daşky görnüşini gowulandyrýar.“CARBON FIBER UPPER BELT COVER” ...
 • CARBON FIBER NOMER PLATE HOLDER - BUELL XB 9/12 R.

  CARBON FIBER NOMER PLATE HOLDER - BUELL XB 9/12 R.

  “CARBON FIBER NUMBER PLATE HOLDER”, XB9R we XB12R ýaly belli Buell modellerine laýyk gelýän uglerod süýümli materialdan ýasalan motosikl bölegi.Bir stocka belgisi plastinkasyny ýeňil, ýokary hilli uglerod süýümi görnüşi bilen çalyşmak üçin niýetlenendir.San belgisi eýesi welosipediň belgisi üçin ygtybarly gurnama nokadyny üpjün edýär, şeýle hem ýumşak we sport görnüşini goşmak bilen welosipediň daşky görnüşini gowulandyrýar.“CARBON FIBER NUMBER PLATE HOLDER” adatça insta aňsat ...
 • KARBON FIBER BELLYPAN UZAK - BUELL XB 9/12 R.

  KARBON FIBER BELLYPAN UZAK - BUELL XB 9/12 R.

  CARBON FIBER BELLYPAN UZAK, XB9R we XB12R ýaly Buell modellerine laýyk gelýän uglerod süýümli materialdan ýasalan motosikl bölegi.Aksiýa bellypanyny ýeňil, ýokary hilli uglerod süýümli görnüşi bilen çalyşmak üçin niýetlenendir, bu aerodinamikany ýokarlandyrýar we welosipediň aşagyndaky goragy gowulandyrýar.“CARBON FIBER BELLYPAN LONG” -yň has uzyn dizaýny, aksiýa wersiýasyna garanyňda has köp gurşaw hödürleýär we welosipediň ýumşak we sport görnüşini goşýar.Adatça aňsat ...
 • KARBON FIBER SWINGARM KOWER HUKUK - BUELL 1125 R / CR

  KARBON FIBER SWINGARM KOWER HUKUK - BUELL 1125 R / CR

  CARBON FIBER SWINGARM COVER HUKUK, 1125R we 1125CR ýaly belli Buell modellerine laýyk gelýän uglerod süýümli materialdan ýasalan motosikl bölegi.Bir stockanyň sag tarapyndaky swingarm örtügini ýeňil, ýokary hilli uglerod süýümi görnüşi bilen çalyşmak üçin niýetlenendir.Swingarm örtügi welosipediň swingarmasyny galyndylardan, kirlerden we beýleki ýol howplaryndan goraýar, şeýle hem ýumşak we sport görnüşini goşmak bilen welosipediň daşky görnüşini gowulandyrýar.“CARBON FIBER SWINGARM COVER HUKUK” adatça ...
 • CARBON FIBER SWINGARM COVER (Çepde) - BUELL 1125 R / CR

  CARBON FIBER SWINGARM COVER (Çepde) - BUELL 1125 R / CR

  “CARBON FIBER SWINGARM COVER” (Çep), 1125R we 1125CR ýaly belli Buell modellerine laýyk gelýän uglerod süýümli materialdan ýasalan motosikl bölegi.Çep tarapdaky swingarm örtügini ýeňil, ýokary hilli uglerod süýümi görnüşi bilen çalyşmak üçin niýetlenendir.Swingarm örtügi welosipediň swingarmasyny galyndylardan, kirlerden we beýleki ýol howplaryndan goraýar, şeýle hem ýumşak we sport görnüşini goşmak bilen welosipediň daşky görnüşini gowulandyrýar.“CARBON FIBER SWINGARM COVER” (Çepde) adaty ...
 • Karbon süýümli oturgyç birleşigi - BUELL 1125 R / CR

  Karbon süýümli oturgyç birleşigi - BUELL 1125 R / CR

  “CARBON FIBER SEAT UNIT” 1125R we 1125CR ýaly belli Buell modellerine laýyk gelýän uglerod süýümli materialdan ýasalan motosikl bölegi.Bir stocka oturgyç bölümini ýeňil, ýokary hilli uglerod süýümi görnüşi bilen çalyşmak üçin niýetlenendir.Oturgyç bölümi, agramy azaltmak we aerodinamikany ýokarlandyrmak bilen welosipediň ýumşak we sport görnüşini üpjün edýän oturgyç sygyr we guýruk bölüminden durýar.“CARBON FIBER SEAT UNIT” gurmak adatça aňsat we “Buell” -iň islendik eýesine ajaýyp goşundy bolup biler ...
 • CARBON FIBER PULLEY COVER - BUELL 1125 R / CR

  CARBON FIBER PULLEY COVER - BUELL 1125 R / CR

  Buell 1125R / CR üçin “CARBON FIBER PULLEY COVER” ulanmagyň artykmaçlygy, motosikliň ýeňil we sport görnüşini goşmak bilen, tigiriň tigir ulgamyny goramagy üpjün edýär.Örtükde ulanylýan uglerod süýümi materialy, berkligi, çydamlylygy we ýeňil aýratynlyklary bilen tanalýar we 1125R / CR ýaly ýokary öndürijilikli motosikller üçin ajaýyp saýlama bolýar.Bir stocka kasna örtügini CARBON FIBER PULLEY COVER bilen çalyşmak bilen, çapyksuwarlar o ...
 • CARBON FIBER LOWER BELT COVER CARBON - BUELL 1125 R / CR

  CARBON FIBER LOWER BELT COVER CARBON - BUELL 1125 R / CR

  Buell 1125R / CR üçin CARBON FIBER LOWER BELT COVER ulanmagyň artykmaçlygy, welosipediň aşaky guşak sürüjisi ulgamyna gorag we berkligi üpjün etmek bilen bir hatarda ajaýyp we sport görnüşini goşýar.Gapakda ulanylýan uglerod süýümi materialy ýeňil, ýöne güýçli bolup, umumy agramy peseldýär we galyndylaryň köpelmegi sebäpli süýräp azaltmak arkaly öndürijiligi ýokarlandyrýar.“CARBON FIBER LOWER BELT COVER” aksiýa gapagyny çalyşmak üçin niýetlenendir we gowulaşan örtügi üpjün edýär ...
 • MUDGUARD-dan öň Karbon süýümi - BUELL 1125 R / CR

  MUDGUARD-dan öň Karbon süýümi - BUELL 1125 R / CR

  Buell 1125R / CR üçin “CARBON FIBER FRONT MUDGUARD” ulanmagyň artykmaçlygy, öň tigir üçin goragy ýokarlandyrýar we motosikle ýeňil we sport görnüşi goşýar.Goragçyda ulanylýan uglerod süýümi materialy ýeňil, güýçli we çydamly bolup, 1125R / CR ýaly ýokary öndürijilikli motosikller üçin iň amatly saýlama bolýar.“CARBON FIBER FRONT MUDGUARD” öň tigirine ýa-da asma zeper ýetirip biljek galyndylardan, hapalardan we beýleki ýol howplaryndan ýokary goragy hödürleýär ...