sahypa_banner

önüm

Yamaha

 • Uglerod süýümi Yamaha XSR900 Swingarm goraýjylary örtýär

  Uglerod süýümi Yamaha XSR900 Swingarm goraýjylary örtýär

  Uglerod süýümini ulanmagyň artykmaçlyklary Yamaha XSR900 swingarm örtükleri / goragçylary: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi ýokary çydamly, ýöne ýeňil.Polat bilen deňeşdirip boljak, ýöne agramyň bir böleginde güýç hödürleýär.Bu tizlenmegi, işlemegi we ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyryp biljek motosikliň umumy agramyny peseldýär.2. Güýçlendirilen gorag: Kömürturşy süýümden ýasalan swingarm örtükleri / goragçylary swingarm üçin goşmaça gorag gatlagyny üpjün edýär.Dyrnaklaryň, çipleriň öňüni alyp bilerler ...
 • Uglerod Yamaha XSR900 gapdal tank gök örtýär

  Uglerod Yamaha XSR900 gapdal tank gök örtýär

  Uglerod “Yamaha XSR900” gapdal gapynyň gök reňkde bolmagynyň käbir artykmaçlyklary şulardyr: 1. Ajaýyp görnüşi: Uglerod süýümi materialy welosipediň ýumşak we sport görnüşini berýär.Gök reňk, welosipediň tapawutlanmagyna we umumy estetikasynyň ýokarlanmagyna sebäp bolýar.2. weeňil: Uglerod süýümli material gaty ýeňil, welosipediň umumy agramyny azaltmak isleýän welosiped höwesjeňleri üçin ileri tutulýan zat.Has ýeňil agram welosipediň eline oňyn täsir edip biler ...
 • Uglerod Yamaha XSR900 gapdal tank gyzyl reňkde

  Uglerod Yamaha XSR900 gapdal tank gyzyl reňkde

  Carbon Yamaha XSR900 Side Tank Covers Red-iň artykmaçlygy, ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen tanalýan uglerod süýümli materialdan ýasalmagydyr.Bu, gapdal tankyň gapaklarynyň ýeňil, ýöne çydamlydygyny, ýangyç çüýşesi üçin ajaýyp goragy teklip edýändigini aňladýar.Mundan başga-da, uglerod süýümi motosikliň umumy estetiki özüne çekijiligini ýokarlandyrýan ýumşak we ýalpyldawuk görnüşe eýe.Gyzyl reňk, welosipediň märekeden tapawutlanmagyna batyrgaýlyk we stil goşýar.Furthe ...
 • Uglerod süýümi Yamaha XSR900 fara çelegi

  Uglerod süýümi Yamaha XSR900 fara çelegi

  Uglerod süýümi “Yamaha XSR900” çyra çelgesini ulanmagyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. weeňil: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen tanalýar, bu metal ýaly adaty materiallardan ep-esli ýeňil bolýar.Bu motosikliň umumy agramyny peseldýär, netijede işlemegiň we öndürijiligiň gowulaşmagyna getirýär.2. Güýç we çydamlylyk: lighteňil tebigatyna garamazdan, uglerod süýümi gaty güýçli we çydamlydyr.Impactokary derejeli täsire we titremä çydap biler ...
 • Uglerod süýümi Yamaha XSR900 radiator örtükleri

  Uglerod süýümi Yamaha XSR900 radiator örtükleri

  1. weeňil: Uglerod süýümi radiator örtükleri adaty metal radiator örtüklerinden has ýeňil.Bu motosikliň umumy agramyny peseldýär, netijede öndürijilik we hereketlilik gowulaşýar.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ajaýyp güýç-agram gatnaşygy bilen tanalýar we motosikl bölekleri üçin elýeterli iň güýçli materiallaryň birine öwrülýär.Uzak dowamly işlemegi üpjün edip, täsire, poslama we ýokary temperatura çydamly.3. atylylyk dissipa ...
 • Uglerod süýümi Yamaha XSR900 Yzky oturgyç gapdal panelleri

  Uglerod süýümi Yamaha XSR900 Yzky oturgyç gapdal panelleri

  Yamaha XSR900-de uglerod süýüminiň arka oturgyç panelleriniň bolmagynyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen bellidir.Asyl plastmassa ýa-da metal yzky oturgyç panellerini uglerod süýümi bilen çalşyp, motosikliň agramyny ep-esli azaldyp bilersiňiz.Bu agramy azaltmak, welosipediň umumy işleýşini we işleýşini gowulaşdyryp, has çeýe we hereket etmegi aňsatlaşdyryp biler.2. Güýç we berklik: Uglerod süýümi ýokarlanýar ...
 • Uglerod süýümi Yamaha MT09 XSR900 Yzky Fender Hugger Mudguard OEM wersiýasy

  Uglerod süýümi Yamaha MT09 XSR900 Yzky Fender Hugger Mudguard OEM wersiýasy

  Yamaha MT09 XSR900 üçin OEM wersiýasynda uglerod süýümli arka goragly gujaklaýjy goragçynyň bolmagy artykmaçlygy: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi ýeňil, ýöne güýçli häsiýetleri bilen tanalýar.Uglerod süýümli goragçyny ulanmak motosikliň umumy agramyny azaldar, bu bolsa işlemegiň we öndürijiligiň gowulaşmagyna sebäp bolup biler.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi täsirlere ýokary çydamly we agyr howa şertlerine çydap bilýär.Yzky asma com-a ajaýyp gorag berýär ...
 • Uglerod süýümi Yamaha XSR900 Yzky oturgyç gapagy

  Uglerod süýümi Yamaha XSR900 Yzky oturgyç gapagy

  “Yamaha XSR900” üçin uglerod süýümli arka oturgyç gapagyny ulanmagyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi, güýjüni saklamak bilen ajaýyp ýeňil bolmagy bilen tanalýar.Diýmek, “Yamaha XSR900” -e uglerod süýümli arka oturgyç goşmak, welosipediň umumy agramyna ep-esli goşant goşmaz.2. Çydamlylygy: Uglerod süýümi gaty çydamly we könelmegine çydamlydyr.Plastmassa ýa-da süýümli aýna ýaly adaty materiallardan has güýçlidir.Bu ...
 • Uglerod süýümi Yamaha XSR900 Öň Fender Hugger Mudguard

  Uglerod süýümi Yamaha XSR900 Öň Fender Hugger Mudguard

  Yamaha XSR900-de uglerod süýüminiň öňündäki gorag gujaklaýjy goragçysyny ulanmagyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. weeňil: Uglerod süýümi ýeňil materialdyr, bu welosipediň minimal agramyny goşýar.Bu umumy öndürijiligi we işleýşi gowulandyrmaga kömek edip biler.2. Güýç: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen bellidir.Bu, ajaýyp çydamlylygy we galyndylardan, gaýalardan we beýleki ýol howplaryndan goramagy aňladýar.3. Stil: Uglerod süýüminiň ýumşak ...
 • Uglerod süýümi Yamaha XSR900 gapdal tank gapaklary

  Uglerod süýümi Yamaha XSR900 gapdal tank gapaklary

  Uglerod süýüminiň “Yamaha XSR900” gapak gapaklarynyň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar: 1. weeňil: Uglerod süýümi plastmassa ýa-da metal ýaly beýleki materiallardan has ýeňil.Bu motosikliň umumy agramyny peseldýär, bu bolsa öndürijiligiň, tizlenmäniň we hereketiň gowulaşmagyna sebäp bolup biler.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ýokary dartyş güýji bilen tanalýar, ýagny döwmezden ep-esli güýje çydap bilýär.Bu täsirlere ýokary çydamly edýär we bette üpjün edýär ...
 • Uglerod süýümi Yamaha XSR900 Merkez tank gapagy paneli

  Uglerod süýümi Yamaha XSR900 Merkez tank gapagy paneli

  Uglerod süýümi “Yamaha XSR900” merkezi gapak paneli birnäçe artykmaçlygy hödürleýär: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi ýeňil we ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen tanalýar.Bu, merkezi tankyň gapagy paneliniň diňe bir çydamly bolman, eýsem plastmassa ýa-da metal ýaly adaty materiallardan ýasalan panellerden ep-esli ýeňil bolandygyny aňladýar.Bu, motosikliň agramyny azaltmak we has çeýe we duýgur etmek arkaly umumy öndürijiligini gowulaşdyryp biler.2. Güýçlendirilen estetika: Uglerod süýümi ...
 • Uglerod süýümi Yamaha MT07 / FZ07 2017+ Öň Fender Hugger Mudguard

  Uglerod süýümi Yamaha MT07 / FZ07 2017+ Öň Fender Hugger Mudguard

  “Yamaha MT07 / FZ07 2017+” üçin uglerod süýümli örtükli gujaklaýjy goragçynyň artykmaçlygy şulary öz içine alýar: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi metal ýa-da plastmassa ýaly beýleki materiallar bilen deňeşdirilende gaty ýeňil.Bu motosikliň öndürijiligini we işleýşini gowulandyryp biljek umumy agramyny peseldýär.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen bellidir.Adaty plastmassa ýa-da süýümli aýna palçyk bilen deňeşdirilende has çydamly we täsirlere we çatryklara çydamly ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/8