sahypa_banner

önüm

Makan

  • Porsche Macan S üçin yzky spoiler uglerod süýümli awtoulag HM stili uglerod süýümi arka magistral spoiler ganaty

    Porsche Macan S üçin yzky spoiler uglerod süýümli awtoulag HM stili uglerod süýümi arka magistral spoiler ganaty

    Porsche Macan S üçin yzky spoiler uglerod süýümli awtoulag HM stili uglerod süýümi arka magistral spoiler ganaty, awtoulagyňyzyň umumy görnüşini ýokarlandyrmak üçin döredilen adaty dizaýn daşky üýtgetme önümidir.Highokary derejeli uglerod süýümi materialy bilen gurlup, ony ýeňil we çydamly edýär.Şeýle hem, ýörite gurallary ýa-da başarnyklary talap etmeýän ýönekeý gurnama aýratynlyklary bar.Bu önüm awtoulagyňyzyň umumy görnüşini netijeli ösdürip we aerodinamiki öndürijiligini ýokarlandyryp biler.Artykmaçlygy ...