sahypa_banner

önüm

Panamera

  • Porsche Panamera 970.1 üçin uglerod süýümi arka bamper spoiler diffuzer dodagy

    Porsche Panamera 970.1 üçin uglerod süýümi arka bamper spoiler diffuzer dodagy

    “Porsche Panamera 970.1” üçin 10-13 uglerod süýümi arka bamper spoiler diffuzer dodagy, awtoulagyňyzy üýtgeşik we dinamiki görnüş bilen üpjün edip bilýän, daşarky dizaýn önümidir.Highokary derejeli uglerod süýümi materialy bilen gurlup, ony ýeňil we çydamly edýär.Şeýle hem, ýörite gurallary ýa-da başarnyklary talap etmeýän ýönekeý gurnama aýratynlyklary bar.Bu önüm awtoulagyňyzyň umumy görnüşini netijeli ösdürip, süýräp azaltmagy we aerodinamiki öndürijiligini ýokarlandyryp biler.Üstünlikleri ...
  • Porsche Panamera 970.1 üçin 2011-13 D stilindäki uglerod süýümi öň bamper dodagy

    Porsche Panamera 970.1 üçin 2011-13 D stilindäki uglerod süýümi öň bamper dodagy

    2011-13 D stilindäki uglerod süýümi öň bamper dodagy, Porsche Panamera 970.1 üçin ýörite işlenip düzülen önüm.Ulagyň daşky görnüşini netijeli ösdürip we aerodinamiki öndürijiligi goşup biler.Highokary güýçli uglerod süýümi materialy bilen gurlup, ýeňil, ýöne çydamly bolýar.Şeýle hem gurmak aňsat we ýörite gurallar ýa-da başarnyklar talap edilmeýär.Porsche Panamera 970.1 üçin 2011-13 D stilindäki uglerod süýümli öň bamper dodagynyň artykmaçlyklary: 1. Im ...