sahypa_banner

önüm

Porsche üçin awtoulag bölekleri

 • DM stili Porsche Carrera S 992 2020 üçin uglerod süýümi arka gyryjy WIng

  DM stili Porsche Carrera S 992 2020 üçin uglerod süýümi arka gyryjy WIng

  Porsche Carrera S 992 2020 üçin DM stili uglerod süýümi arka gyryjy ganaty, süreniňizde gowulaşan öndürijiligi we has gowy aerodinamikany üpjün etmek üçin döredilen ýeňil uglerod süýümli gyryjydyr.Talaňçy, hasam agressiw görnüşe eýe bolup, awtoulagda sport estetikasyny goşýar.“Porsche Carrera S 992 2020” üçin “DM” uglerod süýümi arka gyryjy ganatynyň esasy artykmaçlygy, adaty gyryjydan ep-esli ýeňilleşdirýän ýeňil uglerod süýüminden ýasalmagydyr.Bu ...
 • Täze GT4 stili Porsche Cayman 981 718 boksçy yzky spoiler ganaty üçin uglerod süýümli arka spoýleri

  Täze GT4 stili Porsche Cayman 981 718 boksçy yzky spoiler ganaty üçin uglerod süýümli arka spoýleri

  “Porsche Cayman 981 718 Boxster Arka Spoiler Wing” üçin täze GT4 stilindäki uglerod süýümi arka spoýeri, süreniňizde gowulaşan öndürijiligi we has gowy aerodinamikany üpjün etmek üçin döredilen ýeňil uglerod süýümli gyryjydyr.Talaňçy, hasam agressiw görnüşe eýe bolup, awtoulagda sport estetikasyny goşýar.“Porsche Cayman 981 718 Boxster Arka Spoiler Ganaty” üçin täze GT4 stilindäki uglerod süýümli arka spoileriniň esasy artykmaçlygy, ýeňil uglerod süýüminden ýasalmagydyr, bu bolsa manysyny berýär ...
 • Porsche Cayman 981 718 boksçy Arka spoiler Ganat GT4 stili uglerod süýümi arka ýaryş ganaty spoiler täze stil

  Porsche Cayman 981 718 boksçy Arka spoiler Ganat GT4 stili uglerod süýümi arka ýaryş ganaty spoiler täze stil

  “Porsche Cayman 981 718 Boxster Arka Spoiler Ganat GT4” uglerod süýümi arka ýaryş ganaty spoiler täze stil “Porsche Cayman 981 718” awtoulaglar üçin niýetlenen täze gyryjy.Carboneňil uglerod süýüminden ýasalyp, sürýän wagtyňyz gowulaşan öndürijiligi we durnuklylygy üpjün edýän ýumşak, aerodinamiki dizaýn bar.Talaňçy, hasam agressiw görnüşe eýe bolup, awtoulagda sport estetikasyny goşýar.Porsche Cayman 981 718 Boxster Arka Spoiler Wing GT4 s-iň esasy artykmaçlygy ...
 • 16-19 Porsche Cayman Boxster 718 GT4 stili üçin uglerod süýümi arka bamper dodak diffuzor spoiler

  16-19 Porsche Cayman Boxster 718 GT4 stili üçin uglerod süýümi arka bamper dodak diffuzor spoiler

  16-19 Porsche Cayman Boxster 718 GT4 stilindäki uglerod süýümi arka bamper dodak diffuzeri spoiler, awtoulagyňyzyň umumy görnüşini ýokarlandyrmak üçin döredilen adaty dizaýn daşky üýtgeşme önümidir.Highokary derejeli uglerod süýümi materialy bilen gurlup, ony ýeňil we çydamly edýär.Awtoulagyňyzyň daşky görnüşini netijeli ösdürip, süýräp azaltmagy we aerodinamiki öndürijiligini gowulandyryp biler.Şeýle hem, ýörite gurallary ýa-da başarnyklary talap etmeýän ýönekeý gurnama aýratynlyklary bar.Üstünlikleri ...
 • Porsche Panamera 970.1 üçin uglerod süýümi arka bamper spoiler diffuzer dodagy

  Porsche Panamera 970.1 üçin uglerod süýümi arka bamper spoiler diffuzer dodagy

  “Porsche Panamera 970.1” üçin 10-13 uglerod süýümi arka bamper spoiler diffuzer dodagy, awtoulagyňyzy üýtgeşik we dinamiki görnüş bilen üpjün edip bilýän, daşarky dizaýn önümidir.Highokary derejeli uglerod süýümi materialy bilen gurlup, ony ýeňil we çydamly edýär.Şeýle hem, ýörite gurallary ýa-da başarnyklary talap etmeýän ýönekeý gurnama aýratynlyklary bar.Bu önüm awtoulagyňyzyň umumy görnüşini netijeli ösdürip, süýräp azaltmagy we aerodinamiki öndürijiligini ýokarlandyryp biler.Üstünlikleri ...
 • Porsche Panamera 970.1 üçin 2011-13 D stilindäki uglerod süýümi öň bamper dodagy

  Porsche Panamera 970.1 üçin 2011-13 D stilindäki uglerod süýümi öň bamper dodagy

  2011-13 D stilindäki uglerod süýümi öň bamper dodagy, Porsche Panamera 970.1 üçin ýörite işlenip düzülen önüm.Ulagyň daşky görnüşini netijeli ösdürip we aerodinamiki öndürijiligi goşup biler.Highokary güýçli uglerod süýümi materialy bilen gurlup, ýeňil, ýöne çydamly bolýar.Şeýle hem gurmak aňsat we ýörite gurallar ýa-da başarnyklar talap edilmeýär.Porsche Panamera 970.1 üçin 2011-13 D stilindäki uglerod süýümli öň bamper dodagynyň artykmaçlyklary: 1. Im ...
 • 19-20 “Porsche Taycan” uglerod süýüminiň öňündäki bamper dodak spoýeri

  19-20 “Porsche Taycan” uglerod süýüminiň öňündäki bamper dodak spoýeri

  19-20 “Porsche Taycan Carbon Fiber Front Bumper Lip Spoiler”, awtoulagyň umumy daşky görnüşini netijeli ýokarlandyryp, wizual täsir goşup we aerodinamiki öndürijiligini ýokarlandyryp bilýän seresaplylyk bilen öndürilen daşky modifikasiýa önümidir.Lighteňil we ýokary çydamly, uzak möhletli ulanmak üçin amatly edýär.Mundan başga-da, ýörite gurallary ýa-da başarnyklary talap etmeýän aňsat gurnama prosesi bar.19-20 Porsche Taycan uglerod süýümli öň bamper dodak spoileriniň artykmaçlyklary: 1. ...
 • Vor stili Porsche 991/911 Carrera / S üçin uglerod süýümi arka deklid spoiler

  Vor stili Porsche 991/911 Carrera / S üçin uglerod süýümi arka deklid spoiler

  “Porsche 991/911 Carrera / S” üçin “Vor” görnüşli uglerod süýümli arka deklid spoiler, ulagyň aerodinamiki işleýşini gowulandyrmak üçin döredilen soňraky täzelenme.Taşlaýjy ýeňil uglerod süýümli materialdan gurlup, güýçlendirilen durnuklylygy we gowulaşdyrmak üçin iş güýjüni ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, özboluşly bezeg, kelläni öwürjekdigi şübhesiz ulaga sport täsirini goşýar.“Vor” görnüşli uglerod süýümi arka deklid spoilerini P üçin gurmagyň artykmaçlygy ...
 • Porsche Macan S üçin yzky spoiler uglerod süýümli awtoulag HM stili uglerod süýümi arka magistral spoiler ganaty

  Porsche Macan S üçin yzky spoiler uglerod süýümli awtoulag HM stili uglerod süýümi arka magistral spoiler ganaty

  Porsche Macan S üçin yzky spoiler uglerod süýümli awtoulag HM stili uglerod süýümi arka magistral spoiler ganaty, awtoulagyňyzyň umumy görnüşini ýokarlandyrmak üçin döredilen adaty dizaýn daşky üýtgetme önümidir.Highokary derejeli uglerod süýümi materialy bilen gurlup, ony ýeňil we çydamly edýär.Şeýle hem, ýörite gurallary ýa-da başarnyklary talap etmeýän ýönekeý gurnama aýratynlyklary bar.Bu önüm awtoulagyňyzyň umumy görnüşini netijeli ösdürip we aerodinamiki öndürijiligini ýokarlandyryp biler.Artykmaçlygy ...
 • 2020 TA stili uglerod süýümli korpus, Porsche 911 992 Carrera S üçin öňdäki dodak spoiler gapdal ýubkalar diffuzeri

  2020 TA stili uglerod süýümli korpus, Porsche 911 992 Carrera S üçin öňdäki dodak spoiler gapdal ýubkalar diffuzeri

  Porsche 911 992 Carrera S üçin 2020 TA stilindäki uglerod süýümli korpus öň dodak spoiler gapdal ýubkalar diffuzeri, awtoulagyň agressiw görünmegi üçin döredilen aerodinamiki korpusdyr.Oňa ýeňil dodak galaýy, gapdal yubkalar we yzky diffuzor girýär, bularyň hemmesi ýeňil uglerod süýüminden ýasalýar.Bu, aerodinamikany we öndürijiligi gowulandyrmak bilen bir hatarda awtoulagyň agramyny azaltmaga kömek edýär.Şeýle hem, Porsche 992 üçin özboluşly görnüş döredip, ulaga estetiki goşant goşýar. Esasy artykmaçlygy ...