sahypa_banner

önüm

Korwet

 • Corvette C7 Z06 üçin 1 PAIR uglerod süýümli ýubkalar

  Corvette C7 Z06 üçin 1 PAIR uglerod süýümli ýubkalar

  Corvette C7 Z06 üçin 1 PAIR uglerod süýümli ýubkalar C7 Z06 üçin ýörite işlenip düzülendir we ýokary hilli uglerod süýümli materialdan ýasalyp, çydamly, ýeňil we poslama çydamlydyr.Aerodinamiki öndürijiligini ýokarlandyrmak bilen ulagyň daşky görnüşine sport we agressiw täsir edýär.Mundan başga-da, gurnamak aňsat, ulagy has şahsylaşdyrylan görnüş we duýgy berýär.Corvette C7 Z06 üçin 1 PAIR uglerod süýümli ýubkalar hakyky uglerod süýüminden ýasalýar ...
 • 2014-2019-njy ýyllar üçin “Chevrolet Corvette C7 Stingray RZA” stili uglerod süýümi arka bamper diffuzer dodagy

  2014-2019-njy ýyllar üçin “Chevrolet Corvette C7 Stingray RZA” stili uglerod süýümi arka bamper diffuzer dodagy

  2014-2019-njy ýyllar üçin “Chevrolet Corvette C7 Stingray RZA” stilindäki uglerod süýümi arka bamper diffuzer dodagy uglerod süýümli materialdan ýasalyp, ýörite 2014-2019 “Chevrolet Corvette C7 Stingray” üçin niýetlenendir.Onda tekiz we ýumşak çyzyklar, futuristik stil we üýtgeşik görnüş bar.Şeýle hem ulagyň daşky görnüşine sport täsirini goşýar we süýräni azaltmaga kömek edýär.2014-2019 Chevrolet Corvette C7 Stingray RZA stilindäki uglerod süýümi arka bamper diffuzer dodagynyň artykmaçlygy ...
 • 15 ~ 19 C7 Corvette Z06 we Grand Sport Hakyky GM Tapgyr 1 uglerod süýümi arka gyryjy wicker Bill 23259513 & 23259514

  15 ~ 19 C7 Corvette Z06 we Grand Sport Hakyky GM Tapgyr 1 uglerod süýümi arka gyryjy wicker Bill 23259513 & 23259514

  15 ~ 19 C7 Corvette Z06 we Grand Sport Hakyky GM Tapgyr 1 Uglerod Süýüm Arka Spoiler Wicker Bill 23259513 & 23259514, Corvetteňize agressiw, ýaryşdan ylham berýän görnüş bermek üçin döredilen adaty yzky gyryjy.Lighteňil, çydamly uglerod süýümli materialdan ýasalyp, güýçlendirilen aerodinamiki öndürijiligi üpjün edýär.Talaňçy iki dürli stilde bar - “1-nji etap ″” we “2-nji tapgyra” - “Corvette” -ni özüňiz düzmäge mümkinçilik berýän ...
 • “Corvette C7 Z06” uglerod süýümi üçin öňdäki bamper bölüji dodak

  “Corvette C7 Z06” uglerod süýümi üçin öňdäki bamper bölüji dodak

  “Corvette C7 Z06” uglerod süýümi üçin öňdäki bamper bölüji dodak, “Corvette” -e agressiw, ýaryşdan ylham berýän görnüş bermek üçin döredilen adaty bamper bölüji dodakdyr.Lighteňil, çydamly uglerod süýümli materialdan ýasalyp, güýçlendirilen aerodinamiki öndürijiligi üpjün edýär.Bölünýän dodak, “Corvette” -ni özboluşly islegleriňize görä sazlamaga mümkinçilik berýän kanardlary görkezýär.“Corvette C7 Z06 For Carbon Fiber Front Bamper Splitter Lip” -iň kanardlar bilen esasy artykmaçlygy ...
 • “Corvette C7 Z06” üçin uglerod süýümi öň bamper bölüji dodak

  “Corvette C7 Z06” üçin uglerod süýümi öň bamper bölüji dodak

  “Corvette C7 Z06” üçin “Canards Side yubka Bodykit” bilen “Carbon Fiber Front Bamper Splitter Dodak”, “Corvette” -e agressiw, ýaryşdan ylham berýän görnüş bermek üçin döredilen adaty beden toplumy.Onda ýeňil, çydamly uglerod süýümli materialdan ýasalan kanardlar, gapdal yubkalar we yzky ganatlar bilen öňdäki bamper splitter dodagy bar.Kitap “Corvette” -niň aerodinamiki öndürijiligini gowulaşdyrmaga kömek edýär we daşky görnüşine aýratyn täsir edýär.Uglerod süýümi öňdäki bamper bölüjisiniň esasy artykmaçlygy ...
 • 14-19 Corvette C7 Z06 STG 3 stili üçin uglerod süýümi Öň dodak ganatlarynyň gapdal ýubkalar korpusy

  14-19 Corvette C7 Z06 STG 3 stili üçin uglerod süýümi Öň dodak ganatlarynyň gapdal ýubkalar korpusy

  14-19 Corvette C7 Z06 STG 3 stili üçin uglerod süýümi öň dodak ganat gapdal ýubkalar korpusy, Corvetteňize agressiw, ýaryşdan ylham berýän görnüş bermek üçin döredilen adaty beden toplumydyr.Oňa ýeňil, çydamly uglerod süýümli materialdan ýasalan öň dodak, gapdal yubkalar we yzky ganatlar girýär.Kitap “Corvette” -niň aerodinamiki öndürijiligini gowulaşdyrmaga kömek edýär we daşky görnüşine aýratyn täsir edýär.14-19 Corvette C7 Z06 STG 3 stilindäki uglerod süýümi öň dodak Wi-iň esasy artykmaçlygy ...