sahypa_banner

önüm

Einzelstücke

 • KARBON Süýümli gyzdyrylan howa uçary - MV AGUSTA BRUTALE 750/910

  KARBON Süýümli gyzdyrylan howa uçary - MV AGUSTA BRUTALE 750/910

  MV Agusta Brutale 750/910 üçin uglerod süýümi bilen gyzdyrylan howa flap, motosikliň radiatorynda ätiýaçlyk plastmassa howa flapyny çalyşýan aksessuar.Flap, hereketlendirijiniň iň amatly temperaturasyny saklamak üçin radiatoryň howa akymyny sazlamak üçin niýetlenendir.Heatingyladyş elementiniň goşulmagy, flapyň sowuk howa şertlerinde işlemegine, buzuň döremeginiň öňüni almaga we hereketlendirijiniň ygtybarly işlemegini üpjün etmäge mümkinçilik berýär.Uglerod süýümli materialyň ulanylmagy flapy berklik bilen üpjün edýär, l ...
 • CARBON FIBER CHAINGUARD - MV AGUSTA BRUTALE 750/910 WE F4

  CARBON FIBER CHAINGUARD - MV AGUSTA BRUTALE 750/910 WE F4

  MV Agusta Brutale 750/910 we F4 üçin uglerod süýümi zynjyry motosikldäki ätiýaçlyk plastmassa ýa-da metal zynjyr goragçysynyň ornuny tutýan garnitura.Kärhana çapyksuwary welosipediň egirme zynjyryndan we pyçakdan goramak bilen bir hatarda galyndylaryň, hapalaryň we suwuň hereketlendiriji böleklerine zeper ýetmeginiň öňüni alýar.Kömürturşy süýümli materialyň ulanylmagy, zynjyry berkligi, ýeňil agramyny, ýylylyga we täsire garşylygy üpjün edýär, bu bolsa ...
 • “CARBON FIBER AIRBOX COVER HUKUK” - MV AGUSTA BRUTALE 750/910

  “CARBON FIBER AIRBOX COVER HUKUK” - MV AGUSTA BRUTALE 750/910

  MV Agusta Brutale 750/910 üçin uglerod süýümli howa gutusy örtügi, motosikliň sag tarapynda ätiýaçlyk plastmassa ýa-da metal howa gutusynyň gapagyny çalyşýan garnitura.Howa gutusy örtügi howa süzgüçini goraýar we hereketlendirijä howa akymyny aňsatlaşdyrýar.Uglerod süýümli materialyň ulanylmagy howa gutusynyň örtügini çydamlylygy, ýeňil agramy, ýylylyga we täsire garşylyk bilen üpjün edýär, bu howa gutusy örtüginiň aksessuarlary üçin ajaýyp saýlama bolýar.Mundan başga-da, uglerod süýüminiň özboluşly nagşy ...
 • Karbon süýümli radiator örtügi (HUKUK) - HARLEY DAWIDSON V-ROD

  Karbon süýümli radiator örtügi (HUKUK) - HARLEY DAWIDSON V-ROD

  “Harley Davidson V-Rod” üçin uglerod süýümli radiator örtügi (sagda) motosikliň sag tarapynda ätiýaçlyk plastmassa ýa-da metal radiator örtügini çalyşýan garnitura.Radiator örtügi radiatory goraýar we hereketlendirijä howa akymyny aňsatlaşdyrýar.Kömürturşy süýümli materialyň ulanylmagy, radiator örtügini çydamlylygy, ýeňil agramy, ýylylyga we täsire garşylygy üpjün edýär, bu bolsa radiator örtüginiň garniturasy üçin ajaýyp saýlaw bolýar.Mundan başga-da, uglerod süýüminiň özboluşly nagşy ...
 • CARBON FIBER LOWER BELT GUARD - HARLEY DAWIDSON V-ROD

  CARBON FIBER LOWER BELT GUARD - HARLEY DAWIDSON V-ROD

  “Harley Davidson V-Rod” üçin uglerod süýümi aşaky guşak goragçysy motosikldäki ätiýaçlyk plastmassa ýa-da demir aşaky guşak goragçysyny çalyşýan aksessuar.Aşaky guşak goragçysy çapyksuwary tigiriň aýlanýan arka guşagyndan goraýar, şol bir wagtyň özünde galyndylaryň, hapalaryň we suwuň hereketlendiriji böleklerine zeper ýetmeginiň öňüni alýar.Kömürturşy süýümli materialyň ulanylmagy aşaky guşak goragçysyna çydamlylygy, ýeňil agramyny, ýylylyga we täsire garşylygy üpjün edýär, bu aşaky guşak üçin ajaýyp saýlama bolýar ...
 • Karbon süýümli şahly örtük - HARLEY DAWIDSON V-ROD

  Karbon süýümli şahly örtük - HARLEY DAWIDSON V-ROD

  Uglerod süýümli şah örtüginiň “Harley Davidson V-Rod” üçin artykmaçlyklary şulary öz içine alýar: Agramy azaltmak: Uglerod süýümi motosikliň umumy agramyny azaldýan we öndürijiligini ýokarlandyrýan ýeňil materialdyr.Kämilleşdirilen estetika: Uglerod süýümleriniň özboluşly nagşy, welosipediň daşky görnüşini ýokarlandyryp, sport we ajaýyp görnüş goşýar.Çydamlylygy: Uglerod süýümi çydamlylygy we täsirlerden ýa-da yrgyldylardan gelýän zeperlere garşylygy bilen tanalýar, şahly şah üçin ygtybarly saýlama bolýar ...
 • MUDGUARD-dan Karbon süýümi - HARLEY DAWIDSON V-ROD

  MUDGUARD-dan Karbon süýümi - HARLEY DAWIDSON V-ROD

  “Harley Davidson V-Rod” üçin uglerod süýümli goragçy, motosikldäki ätiýaçlyk plastmassa ýa-da metal öňdäki goragçyny çalyşýan garnitura.Öňki goragçy çeňňekleri, tormoz arassalaýjylary we tigirleri ýol galyndylaryndan, hapalardan we suwlardan goraýar, olary arassa we howpsuz saklaýar.Kömürturşy süýümli materialyň ulanylmagy, öňdäki goragçyny çydamlylygy, ýeňil agramy, ýylylyga we täsire garşylyk bilen üpjün edýär, bu bolsa öňdäki gorag goragçysy üçin ajaýyp saýlaw bolýar.Mundan başga-da ...
 • “CARBON FIBER REAR SILENCER PROTECTOR” - 2013-nji ýyldan başlap DUCATI HYPERMOTARD

  “CARBON FIBER REAR SILENCER PROTECTOR” - 2013-nji ýyldan başlap DUCATI HYPERMOTARD

  2013-nji ýyldaky “Ducati Hypermotard” üçin uglerod süýümi arka ýumşadyjy goraýjynyň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar: Agramy azaltmak: Uglerod süýümi motosikliň umumy agramyny azaldýan we öndürijiligini ýokarlandyrýan ýeňil materialdyr.Kämilleşdirilen estetika: Uglerod süýümleriniň özboluşly nagşy, welosipediň daşky görnüşini ýokarlandyryp, sport we ajaýyp görnüş goşýar.Güýçlendirilen gorag: Yzky ýumşadyjy goraýjy, işleýiş ulgamyna täsirlerden ýa-da çyzgylardan goşmaça gorag üpjün edýär....
 • KARBON Süýümli GURBAN PANEL GLOSS DUCATI PANIGALE 1299 (2015-nji ýyldan başlap)

  KARBON Süýümli GURBAN PANEL GLOSS DUCATI PANIGALE 1299 (2015-nji ýyldan başlap)

  Ducati Panigale 1299 (2015-nji ýyldan başlap) uglerod süýümli gurallar paneliniň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar: Agramy azaltmak: Uglerod süýümi motosikliň umumy agramyny azaldýan we öndürijiligini ýokarlandyrýan ýeňil materialdyr.Kämilleşdirilen estetika: Uglerod süýümleriniň özboluşly nagşy, welosipediň gurallar paneline daşky görnüşini ýokarlandyryp, sport we ajaýyp görnüş goşýar.Çydamlylygy: Uglerod süýümi çydamlylygy we täsirlerden ýa-da yrgyldylardan zeper ýetmegine garşylygy bilen tanalýar, ...
 • MUDGUARD-yň öň tarapyndaky karbon süýümi - 2013-nji ýyldan başlap DUCATI HYPERMOTARD

  MUDGUARD-yň öň tarapyndaky karbon süýümi - 2013-nji ýyldan başlap DUCATI HYPERMOTARD

  2013-nji ýyldan başlap “Ducati Hypermotard” üçin uglerod süýümi öňdäki goragçy arka böleginiň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar: Agramy azaltmak: Uglerod süýümi motosikliň umumy agramyny azaldýan we öndürijiligini ýokarlandyrýan ýeňil materialdyr.Kämilleşdirilen estetika: Uglerod süýümleriniň özboluşly nagşy, welosipediň öň tarapyna sport we ajaýyp görnüş goşup, daşky görnüşini ýokarlandyrýar.Güýçlendirilen gorag: Öňki gorag goragçysynyň yzky bölegi wilkalara, tormoz arassalaýjy enjamlara, ...
 • KARBON Süýümli ýangyç gapdal paneli HUKUK GLOSLAR PANIGALE V4 / V4 S

  KARBON Süýümli ýangyç gapdal paneli HUKUK GLOSLAR PANIGALE V4 / V4 S

  Panigale V4 / V4 S üçin uglerod süýümi adalatly gapdal paneliň (ýalpyldawuk) artykmaçlyklary şulary öz içine alýar: Agramy azaltmak: Uglerod süýümi motosikliň umumy agramyny azaldýan we öndürijiligini ýokarlandyrýan ýeňil materialdyr.Kämilleşdirilen estetika: Uglerod süýümleriniň özboluşly nagşy, welosipediň ýarmarkasyna sport görnüşini we görnüşini goşup, daşky görnüşini ýokarlandyrýar.Çydamlylygy: Uglerod süýümi çydamlylygy we täsirlerden ýa-da yrgyldylardan gelýän zeperlere garşylygy bilen tanalýar, i ...
 • “CARBON FIBER FAIRING SIDE PANEL” Çep MAT PANIGALE 1299 (2015-nji ýyldan başlap)

  “CARBON FIBER FAIRING SIDE PANEL” Çep MAT PANIGALE 1299 (2015-nji ýyldan başlap)

  “Panigale 1299” (2015-nji ýyldan başlap) uglerod süýümli adalatly gapdal paneli motosikliň çep tarapynda ätiýaçlyk plastmassa ýa-da metal ýarmarka panelini çalyşýan aksessuar.Adalatly gapdal paneli, heläkçilik ýa-da täsir ýüze çykan halatynda welosipediň işleýşini we hereketlendiriji böleklerini goraýar.Kömürturşy süýümli materialyň ulanylmagy, adalatly gapdal paneli çydamlylygy, ýeňil agramy, ýylylyga we täsire garşylyk bilen üpjün edýär, bu adalatly gapdal paneliň girişi üçin ajaýyp saýlama bolýar ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2