sahypa_banner

önüm

“Volkswagen” üçin awtoulag bölekleri

 • Golf MK7R GTI yzky üçek zaýalanýan uglerod süýümi arka gt ganaty ASP CAR STYLING

  Golf MK7R GTI yzky üçek zaýalanýan uglerod süýümi arka gt ganaty ASP CAR STYLING

  ASP awtoulag dizaýny golf MK7R GTI Yzky üçek gyryjy uglerod süýümi arka GT ganaty, awtoulagyňyza has agressiw, sport görnüşi bermek üçin döredilen yzygiderli aksessuar.Lighteňil we poslama, UV zeperlenmesine we aşa gyzgynlyga çydamly ýokary hilli uglerod süýümli materialdan ýasalýar.Talaňçy diňe bir ajaýyp görünmän, aerodinamikany we netijeliligi ýokarlandyrmaga kömek edýän ýumşak dizaýna eýedir.Öň burawlanan deşikler bilen gurmak aňsat we sek üçin berkitme ýaýlary bilen gelýär ...
 • VW GOLF MK7R üçin RZA stil uglerod FIber gapdal yubkalar

  VW GOLF MK7R üçin RZA stil uglerod FIber gapdal yubkalar

  VW GOLF MK7R üçin RZA stili uglerod süýümli ýubkalar, aerodinamiki öndürijiligi we hereketlendirijini gowulaşdyrmak bilen awtoulagyňyza sport, agressiw görnüş bermek üçin döredilen aksesuardyr.Bu gapdal etekler poslama, UV zeperlenmegine we aşa gyzgynlyga çydamly ýokary hilli, ýeňil agramly uglerod süýümli materialdan ýasalýar.OEM enjamy bilen gelýär we çalt gurnamak üçin öňünden burawlanan deşikler bilen aňsat gurnama prosesi bar.Bu gapdal ýubkalaryň ýumşak dizaýny ...
 • Saýlawlar üçin 4 reňkli VW GOLF MK7R FRONT bamper LIP SPLITTER RZA stilindäki uglerod süýümi öň bamper dodak bölüji

  Saýlawlar üçin 4 reňkli VW GOLF MK7R FRONT bamper LIP SPLITTER RZA stilindäki uglerod süýümi öň bamper dodak bölüji

  VW GOLF MK7R FRONT bamper LIP SPLITTER RZA stilindäki uglerod süýümi öň bamper dodak bölüjisi, VW GOLF MK7R üçin döredilen öň bamper dodak diffuzeri, dört reňk bar - gara, ak, kümüş we altyn.Aerodinamiki süýräni azaltmak we dizaýny gowulandyrmak, şeýle hem päsgelçilikler bilen çaknyşyklara garşy durmaga ukyply, şeýle hem awtoulagyň şassisini goramak üçin käbir täsir garşylygy ýaly artykmaçlyklara eýedir.4 reňkli artykmaçlyklar ...
 • RZA stili GOLF MK7R üçin uglerod süýümi yzky bamper dodak diffuzeri spoiler

  RZA stili GOLF MK7R üçin uglerod süýümi yzky bamper dodak diffuzeri spoiler

  GOLF MK7R üçin RZA stil uglerod süýümli arka bamper dodak diffuzor spoýeri, GOLF MK7R üçin döredilen arka bamper dodak diffuzeri bolup, awtoulagyň daşky görnüşini ep-esli gowulaşdyryp biler, şeýle hem öndürijiligi gowulandyrmak üçin aerodinamiki süýräp biler.Şeýle hem, çykýan gazlaryň dökülmeginiň öňüni alýar, çykýan zyňyndylary azaldýar we hereketlendirijiniň netijeliligini ýokarlandyrýar, şeýlelik bilen awtoulagyň umumy işleýşini gowulandyrýar.RZA stiliniň artykmaçlyklary Karbon süýümli arka bamper dodak diffuzer zaýalanmagy ...
 • VW GOLF MK7R üçin RZA stil uglerod süýümi öň bamper dodak bölüji spoiler

  VW GOLF MK7R üçin RZA stil uglerod süýümi öň bamper dodak bölüji spoiler

  VW GOLF MK7R üçin RZA Style Uglerod Süýüm Öň Bamper Dodak Splitter Spoiler, awtoulagyňyzyň aerodinamiki işleýşini we bezegini gowulandyrmak üçin döredilen yzygiderli täzelenme.Bölüniji ýeňil uglerod süýümli materialdan gurlup, güýçlendirilen durnuklylygy we işlemegiň gowulaşmagy üçin güýç güýjüni hödürleýär.Mundan başga-da, özboluşly RZA stili, kelläni öwürjekdigi şübhesiz ulaga sport täsirini goşýar.“RZA Style Carbon Fiber Front Bumper Lip Splitter” -iň artykmaçlyklary ...
 • MK7 MK7.5 kapot Aspc stili uglerod süýümi şemaly hereketlendiriji kapot kapoty VW GOLF MK7 GTI üçin

  MK7 MK7.5 kapot Aspc stili uglerod süýümi şemaly hereketlendiriji kapot kapoty VW GOLF MK7 GTI üçin

  VW GOLF MK7 GTI üçin MK7 MK7.5 kapot Aspc stili uglerod süýümi satylan dwigateli Bonnet kapot, awtoulagyňyzyň aerodinamiki işleýşini we bezegini gowulandyrmak üçin döredilen yzygiderli täzelenme.Kapot ýeňil uglerod süýümli materialdan gurlup, güýçlendirilen durnuklylygy we gowulaşdyrmak üçin iş güýjüni ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, özboluşly “Aspc” stili, kelläni öwürjekdigine şübhesiz ulaga sport täsirini goşýar.MK7 MK7.5 kapot Aspc stil awtoulagyny gurmagyň artykmaçlygy ...
 • 2008-2011 VW PASSAT R36 üçin uglerod süýüminiň arka diffuzor bahasy dodagy

  2008-2011 VW PASSAT R36 üçin uglerod süýüminiň arka diffuzor bahasy dodagy

  VW PASSAT R36 üçin 2008-2011 Fin Style Uglerod Süýüm Arka Diffuzer Bahasy Dodagy, awtoulagyňyzyň aerodinamiki işleýşini we bezegini gowulandyrmak üçin döredilen yzygiderli täzelenme.Düzüji ýeňil uglerod süýümli materialdan gurlup, güýçlendirilen durnuklylygy we gowulaşdyrmak üçin iş güýjüni ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, özboluşly fin dizaýny, kelläni öwürjekdigine şübhesiz ulaga sport täsirini goşýar.2008-2011 Fin Stil uglerod süýümini gurmagyň artykmaçlygy ...