sahypa_banner

önüm

HONDA

 • Uglerod süýümi Honda X-ADV 750 zynjyr goragçysy

  Uglerod süýümi Honda X-ADV 750 zynjyr goragçysy

  “Honda X-ADV 750” -de uglerod süýümli zynjyr goragçysynyň bolmagynyň birnäçe artykmaçlygy bar. 1. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi polatdan we alýuminden has ýeňil materialdyr.Täsir, egilmek we titremek üçin ajaýyp garşylyk hödürleýär, zynjyry we töweregindäki bölekleri zeperlerden goramak üçin ajaýyp edýär.2. weeňil: Uglerod süýümini ulanmak zynjyryň goragçysynyň agramyny peseldýär, bu öndürijiligiň gowulaşmagyna we ha ...
 • Uglerod süýümi Honda X-ADV 750 Öň Fender Hugger Mudguard

  Uglerod süýümi Honda X-ADV 750 Öň Fender Hugger Mudguard

  “Honda X-ADV 750” üçin uglerod süýüminiň öňündäki berkitme goragçysynyň birnäçe artykmaçlygy bar. 1. weeňil: Uglerod süýümi plastmassa ýa-da süýümli aýna ýaly adaty materiallar bilen deňeşdirilende ýeňil materialdyr.Bu, welosipediň umumy agramynyň azalýandygyny, işlemegiň we öndürijiligiň gowulaşandygyny aňladýar.2. Güýç we berklik: Uglerod süýümi plastmassa ýa-da süýümli aýna bilen deňeşdirilende ajaýyp güýçli we zeperlere çydamly.Täsirlere we yrgyldylara çydap biler ...
 • Uglerod süýümi Honda X-ADV 750 gapdal paneller

  Uglerod süýümi Honda X-ADV 750 gapdal paneller

  “Honda X-ADV 750” -de uglerod süýümli gapdal panelleriniň bolmagynyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi polat ýa-da alýumin ýaly adaty materiallardan ep-esli ýeňil.Bu motosikliň umumy agramynyň azalýandygyny, işlemegiň we hereket etmegiň gowulaşmagyna sebäp bolýar.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ajaýyp güýç-agram gatnaşygy bilen tanalýar.Ajaýyp güýçli, motosikliň gapdalynda ajaýyp gorag üpjün edýär ...
 • Uglerod süýümi Honda X-ADV 750 Yzky Fender Hugger Mudguard

  Uglerod süýümi Honda X-ADV 750 Yzky Fender Hugger Mudguard

  “Honda X-ADV 750” -de uglerod süýüminiň arka goragly goragçysynyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi motosikle goşmaça agram goşmazdan güýç we çydamlylygy üpjün edýän ýeňil materialdyr.Bu welosipediň umumy işleýşini we işleýşini gowulandyryp biler.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ýokary dartyş güýji bilen tanalýar, bu köp güýje we täsire çydap bilýär.Bu, ýoldan çykmak üçin ajaýyp saýlawy edýär ...
 • Uglerod süýümi Honda CBR600RR Sprocket gapagy

  Uglerod süýümi Honda CBR600RR Sprocket gapagy

  “Honda CBR600RR” motosiklleri üçin uglerod süýümli örtük örtügini ulanmagyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. weeňil: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen bellidir.Alýumin ýaly beýleki materiallardan ep-esli ýeňil, şol bir wagtyň özünde güýjüni we berkligini saklaýar.Kömürturşy süýümli örtük motosikliň umumy agramyny azaltmaga, öndürijiligi we işleýşini ýokarlandyryp biler.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi güýçli we gaty materialdyr ...
 • Uglerod süýümi Honda CBR600RR çarçuwasy goraýjylary örtýär

  Uglerod süýümi Honda CBR600RR çarçuwasy goraýjylary örtýär

  Honda CBR600RR motosikli üçin uglerod süýümli çarçuwaly örtükleri we goraýjylary ulanmagyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi ýeňil, ýöne güýçli aýratynlyklary bilen tanalýar.Uglerod süýümli çarçuwaly örtükleri we goraýjylary ulanmak motosikliň umumy agramyny peseltmäge kömek edýär, bu bolsa öndürijiligi we işleýşini gowulaşdyryp biler.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ýokary dartyş güýji bilen tanalýan ajaýyp güýçli we çydamly materialdyr.Täsirine çydamly, ...
 • Uglerod süýümi Honda CBR600RR zynjyr goragçysy

  Uglerod süýümi Honda CBR600RR zynjyr goragçysy

  “Honda CBR600RR” -da uglerod süýümli zynjyrly garawulyň bolmagynyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi, agyrlyk derejesi bilen tanalýar we metal ýa-da plastmassa ýaly beýleki materiallardan ep-esli ýeňil bolýar.Bu motosikliň umumy agramyny peseldýär, tizlenmegi, işlemegi we ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrýar.2. Güýç we çydamlylygy ýokarlandyrmak: Uglerod süýümi ýokary derejeli streslere we täsirlere çydap bilýän güýçli we gaty materialdyr.Bett üpjün edýär ...
 • Uglerod süýümi Honda CBR600RR Yzky Fender Hugger Mudgard

  Uglerod süýümi Honda CBR600RR Yzky Fender Hugger Mudgard

  Uglerod süýüminden öndürilen “Honda CBR600RR” uglerod süýümi arka Fender Hugger Mudguard ulanmagyň artykmaçlygy şulardyr: 1. weeňil: Uglerod süýümi metal ýaly beýleki materiallar bilen deňeşdirilende ýeňil agramy bilen tanalýar.Bu welosipediň umumy agramyny azaltmaga kömek edýär, netijede has gowy öndürijilik we işleýiş bolýar.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi güýçli we çydamly material bolup, ony täsirlere we beýleki daşarky güýçlere çydamly edýär.Protein bilen üpjün edip, titremelere we sarsgynlara çydap biler ...
 • Uglerod süýümi Honda CBR600RR Exhause Cover Shield

  Uglerod süýümi Honda CBR600RR Exhause Cover Shield

  Uglerod süýümi bolan Honda CBR600RR işleýiş örtügi galkanynyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. weeňil: Uglerod süýümi aşa ýeňil, motosikl bölekleri üçin ajaýyp material bolýar.Has ýeňil işleýiş örtügi galkany, motosikliň agramyny azaltmak bilen umumy işleýşini gowulaşdyryp biler.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ajaýyp güýç-agram gatnaşygy bilen tanalýar.Polatdan has güýçli, ýöne ep-esli ýeňil.Bu uglerod süýüminiň çykýandygyny aňladýar ...
 • Uglerod süýümi Honda CBR600RR Öň Fender

  Uglerod süýümi Honda CBR600RR Öň Fender

  Kömürturşy süýümli “Honda CBR600RR” motosiklleri üçin artykmaçlyklary şulary öz içine alýar: 1. weeňil: Uglerod süýümi metal ýa-da plastmassa ýaly adaty materiallar bilen deňeşdirilende gaty ýeňil materialdyr.Agramyň peselmegi motosikliň, esasanam tizlenme, işlemek we hereket etmek nukdaýnazaryndan umumy öndürijiligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ajaýyp güýç-agram gatnaşygy bilen tanalýar.Polatdan has güýçli, ýöne sig ...
 • Uglerod süýümi Honda CBR650R / CB650R çarçuwanyň örtükleri

  Uglerod süýümi Honda CBR650R / CB650R çarçuwanyň örtükleri

  “Honda CBR650R” we “CB650R” motosiklleri üçin uglerod süýümli çarçuwaly örtükleri ulanmagyň artykmaçlyklary şulardan ybarat: 1. weeňil: Uglerod süýümi ýeňil agram aýratynlyklary bilen tanalýar we çarçuwanyň örtükleri üçin ideal material bolýar.Kömürturşy süýümli çarçuwaly örtükleri ulanyp, öndürijiligiňizi, işleýşiňizi we ýangyç tygşytlylygy ýokarlandyryp biljek tigiriňiziň umumy agramyny azaldyp bilersiňiz.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ajaýyp güýçli we gaty, motosikliňiz üçin ajaýyp goragy üpjün edýär ...
 • Uglerod Honda CBR650R / CB650R Tank giňeldiji kelle

  Uglerod Honda CBR650R / CB650R Tank giňeldiji kelle

  “Carbon Honda CBR650R / CB650R” üçin tankyň uzaldyjy kellesi birnäçe artykmaçlygy hödürleýär: 1. Güýçlendirilen aerodinamika: Tankyň uzaldyjy kellesi, ýangyjyň töweregindäki ýele garşylygy we turbulentligi azaltmaga kömek edýär, welosipediň aerodinamiki öndürijiligini ýokarlandyrýar.Bu has gowy durnuklylyga we ýokary tizligiň ýokarlanmagyna getirip biler.2. Dyrnaklardan goramak: Kepek çapyksuwaryň bedeni bilen ýangyç çüýşesiniň arasynda päsgelçilik bolup, ony çyzgydan we konstdan bolup biljek zeperlerden goraýar ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/8