sahypa_banner

önüm

LP610-4

 • Lamborghini LP610 Huracan DM stili üçin gapdal bölüjiler bilen uglerod süýümi öňdäki bamper dodagy

  Lamborghini LP610 Huracan DM stili üçin gapdal bölüjiler bilen uglerod süýümi öňdäki bamper dodagy

  “Lamborghini LP610 Huracan DM” stili üçin gapdal bölüjiler bilen uglerod süýümi öňdäki bamper dodagy, ulagyň güýjüni ýokarlandyrmak üçin döredilen aerodinamiki garnituradyr.Lighteňil uglerod süýüminden ýasalyp, gowulaşan aerodinamiki öndürijiligi üpjün etmek üçin agressiw aerodinamiki dizaýn bilen döredildi.Dodak awtoulagyň öňüne agressiw stil elementini goşýar, güýç güýjüni ýokarlandyrýar, aerodinamiki öndürijiligi gowulandyrýar we has gowy bezelýär.Gapdal bölekler oňa niýetlenendir ...
 • DM stilindäki uglerod süýümi arka bamper Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 üçin aşaky diffuzor bahaly dodak

  DM stilindäki uglerod süýümi arka bamper Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 üçin aşaky diffuzor bahaly dodak

  DM stilindäki uglerod süýümi arka bamperi Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 üçin aşaky diffuzor bahaly dodak, arka bamperiň aşaky bölegine birikdirilen ýeňil, aerodinamiki taýdan döredilen uglerod süýümi dodagy.Howany awtoulagdan uzaklaşdyrmaga, süýräp azaltmaga we ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.Dodak, şeýle hem has sportly we ajaýyp görünmek üçin ulaga agressiw stil elementini goşýar.DM stilindäki uglerod süýümi arka bamperiniň aşaky diffuzeri v ...
 • Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 Öň bamper dodak gapdal yubkalary uglerod süýümi diffuzor spoýeri GT Wing DM stili

  Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 Öň bamper dodak gapdal yubkalary uglerod süýümi diffuzor spoýeri GT Wing DM stili

  Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 Öň bamper dodak gapdal yubkalary uglerod süýümi diffuzor spoýeri GT Wing DM stili, ulagyň güýjüni ýokarlandyrmak üçin ulanylýan aerodinamiki garnituradyr.Lighteňil uglerod süýüminden ýasalyp, gowulaşan aerodinamiki öndürijiligi üpjün etmek üçin agressiw aerodinamiki dizaýn bilen döredildi.Öňdäki dodagy, gapdal yubkalary we GT ganat dizaýny bilen uly arka diffuzeri bolan agressiw stil bar.Lamborghini Huracan LP610 -..-iň artykmaçlyklary.
 • Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 üçin 1 PAIR / DM stil uglerod süýümi öň bamper bölüji dodak spoýeri

  Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 üçin 1 PAIR / DM stil uglerod süýümi öň bamper bölüji dodak spoýeri

  “Lamborghini Huracan LP610-4 LP580” üçin “DM Style Carbon Fiber Front Bumper Splitter Lip Spoiler” awtoulagyňyza sport we agressiw görnüş bermek üçin döredildi.Lighteňil we çydamly ýokary hilli uglerod süýümli materialdan gurlupdyr.Süýşürijiniň süýräni azaltmak we işlemegi gowulandyrmak üçin aerodinamiki dizaýny bar, şeýle hem ýokary tizlikde turbulentligi azaltmaga kömek edýär.Bölünjini buraw ýa-da kesmek zerur bolmazdan aňsatlyk bilen gurup bolýar.DM Style Carbon F-iň esasy artykmaçlygy ...
 • “Huracan LP610 LP580” “Performante” stiliniň täzelenmegi Gury uglerod süýümli beden toplumy “Lamborghini Huracan” üçin bamper

  “Huracan LP610 LP580” “Performante” stiliniň täzelenmegi Gury uglerod süýümli beden toplumy “Lamborghini Huracan” üçin bamper

  “Huracan LP610 LP580” “Performante Style Pregreg” gury uglerod süýümli beden toplumy “Lamborghini Huracan” üçin “Bamper” awtoulagyňyza sport we agressiw görnüş bermek üçin döredildi.Lighteňil we çydamly ýokary hilli pregreg gury uglerod süýümli materialdan gurlupdyr.Beden toplumyna öň we yzky bamperler, gapdal yubkalar we yzky diffuzor girýär, bularyň hemmesi süýräni azaltmak we işlemegi gowulandyrmak üçin aerodinamiki dizaýna eýe.Şeýle hem ýokary tizlikde turbulentligi azaltmaga kömek edýär we men bolup bilerin ...
 • Lamborghini Huracan Lp610-4 awtoulag dizaýny üçin garyşyk stil uglerod süýümi korpusy

  Lamborghini Huracan Lp610-4 awtoulag dizaýny üçin garyşyk stil uglerod süýümi korpusy

  “Lamborghini Huracan Lp610-4” awtoulag dizaýny üçin garyşyk stil uglerod süýümi korpusy, ulagyň görnüşini, işleýşini we işleýşini gowulandyrmak üçin döredilen aerodinamiki esbaplar toplumydyr.Lighteňil uglerod süýüminden ýasalyp, gowulaşan aerodinamiki öndürijiligi üpjün etmek üçin agressiw aerodinamiki dizaýn bilen döredildi.Beden toplumyna öň we yzky bamperler, gapdal yubkalar we talonlar girýär, olar güýji bermek, süýräni azaltmak we ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrmak üçin bilelikde işleýär ...
 • Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 üçin MSY görnüşli uglerod süýümi GT ganat arka magistral spoiler

  Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 üçin MSY görnüşli uglerod süýümi GT ganat arka magistral spoiler

  “Lamborghini Huracan LP610-4 LP580” üçin “MSY” görnüşli uglerod süýümi GT ganat arka magistral spoiler, ulagyň güýjüni ýokarlandyrmak üçin döredilen aerodinamiki aksessuar.Lighteňil uglerod süýüminden ýasalyp, gowulaşan aerodinamiki öndürijiligi üpjün etmek üçin agressiw aerodinamiki dizaýn bilen döredildi.Taşlaýjy awtoulagyň sütünine dakylýar we awtoulagyň özboluşly we sport görnüşini goşýan agressiw stil elementini üpjün edýär.MSY görnüşli uglerod süýüminiň artykmaçlyklary ...
 • 1 PAIR // Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 üçin DM stili uglerod süýümli gapdal ýubkalar

  1 PAIR // Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 üçin DM stili uglerod süýümli gapdal ýubkalar

  Lamborghini Huracan LP610-4 LP580 üçin 1 PAIR // DM stili uglerod süýümli ýubka giňeltmeleri ýeňil uglerod süýüminden ýasalan we agressiw aerodinamiki görnüşi üpjün etmek üçin niýetlenen giň ýubkalar.Howany awtoulagyň gyralaryndan uzaklaşdyrmaga, süýräp azaltmaga we ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrmaga kömek etmek üçin niýetlenendir.Goşulan uzynlyk, gapdal eteklere ýol galyndylaryndan goşmaça gorag üpjün edýär.1 PAIR // DM stili uglerod süýümli ýubka giňeltmeleriniň artykmaçlyklary ...