BMW-M31
Mersedes-AMGC63
Tesla-Model-S

yssyönüm

hakdaus

2006-njy ýylda esaslandyrylan Carbongod Tuning Technology Co., Ltd., Guangdongda aerodinamika toplumlaryny we Awto / Motosikl enjamlaryny öndüriji.Motosikl bölekleri we FRP / CFRP ýasamakda ýöriteleşdirilen, öň dodak, diffuzor, gapdal yubka ýaly kaşaň awtoulaglar üçin içki we daşarky…

Dongguan şäherindäki zawod bazamyz, gury uglerod süýümi bölekleri bilen ýöriteleşdirilen, 5000 inedördül metr önümçilik ussahanasyna eýedir we ulanyp boljak 2000-den gowrak galyplary bar.

Koprak oka

Näme üçin bizi saýlaýar?

Professional uglerod süýümli awtoulag zapas şaýlaryny öndüriji CARBONGOD, global müşderiler üçin iň oňat uglerod süýümli awtoulag böleklerini öndürmekde we üpjün etmekde elmydama erjellik görkezýär.Uglerod awtoulag bölekleriniň işinde aşakdaky agyryly nokatlary çözüp bileris!CARBONGOD uglerod süýümli awtoulag zapas şaýlaryny öndürmekde ýokary hilli materiallary ulanmagy talap edýär, bu uglerod süýümli awtoulag böleklerimiziň müşderilerimiziň dürli talaplaryny kanagatlandyryp biljekdigini kepillendirýär.

T NEWZE TASLAMA

2023 Lamborghini Huracan üçin uglerod süýüm böleklerini nädip ösdürdik
OEM & ODM HYZMATDAŞKARBON BODY KITS

OEM & ODM HYZMATDAŞ
KARBON BODY KITS

3D skaner

3D skaner

Jikme-jik daşarky maglumatlary hakyky awtoulagdan alyň
EL GÖRNÜŞ

EL GÖRNÜŞ

Dizaýn ideýalaryny öňünden görmek üçin çyzyk çyzgysyny çyzyň
3D MODELING

3D MODELING

Dizaýnerler 3D meýilnamasyny kompýuterler bilen tamamlaýarlar.
3D PRINTINGICNC

3D PRINTINGICNC

3D printer / CNC enjamy bilen galyplary ýasamak
ÖNÜMLER

ÖNÜMLER

Çygly uglerod (wakuum-nasos) / Gury uglerod (awtoklaw)
GURNAMAK synagy

GURNAMAK synagy

Fitnesi barlamak üçin hakyky awtoulagda oturdyň

habarlarmaglumat

 • Uglerod süýümi awtoulag üýtgetmek bilimleri

  Uglerod süýümi awtoulag üýtgetmek bilimleri

  Noýabr-26-2022

  Hemmelere salam, CGTUNING şu aşakdaky soraglara jogap bermek üçin şu ýere gelýär.Köp adam uglerod süýüminiň üýtgemegi we uglerod süýüminiň awtoulag üýtgemegi barada bilmeýär.Geliň, şu gün göz aýlalyň!1. Uglerod süýümli awtoulag modifikasiýasy: Uly we kiçi kärhanalar köp ...

 • Uglerod süýümini awtoulagda ulanmak

  Uglerod süýümini awtoulagda ulanmak

  Noýabr-26-2022

  Awtoulag uglerod süýümine, köplenç uglerod süýümi dokalan ýa-da köp gatlakly birleşmeden öndürilen käbir materiallary aňladýan awtoulag uglerod süýümi hem diýilýär.Uglerod süýümi polatdan has güýçli, alýuminiýden has dykyz, poslamaýan polatdan has poslama garşy, has ýylylyga çydamly ...

 • Näme üçin uglerod süýümini sazlaýjy bölekleri saýlamaly?

  Näme üçin uglerod süýümini sazlaýjy bölekleri saýlamaly?

  21-2022-nji oktýabr

  Iş prinsipi: Aerodinamika ýörelgesine görä, awtoulaglar ýokary tizlikde sürenlerinde howa garşylygy bilen ýüzbe-ýüz bolarlar.Uzynlygyna, transvers we dik ugurlardaky aerodinamiki güýç ulagyň agyrlyk merkeziniň töwereginde dörediler, oňa uzynlyk howa diýilýär ...

Koprak oka

Müşderilere rugsat beriňBIZ üçin gürläň