sahypa_banner

önüm

Taýcan

  • 19-20 “Porsche Taycan” uglerod süýüminiň öňündäki bamper dodak spoýeri

    19-20 “Porsche Taycan” uglerod süýüminiň öňündäki bamper dodak spoýeri

    19-20 “Porsche Taycan Carbon Fiber Front Bumper Lip Spoiler”, awtoulagyň umumy daşky görnüşini netijeli ýokarlandyryp, wizual täsir goşup we aerodinamiki öndürijiligini ýokarlandyryp bilýän seresaplylyk bilen öndürilen daşky modifikasiýa önümidir.Lighteňil we ýokary çydamly, uzak möhletli ulanmak üçin amatly edýär.Mundan başga-da, ýörite gurallary ýa-da başarnyklary talap etmeýän aňsat gurnama prosesi bar.19-20 Porsche Taycan uglerod süýümli öň bamper dodak spoileriniň artykmaçlyklary: 1. ...