sahypa_banner

Habarlar

 • Uglerod süýümi awtoulag üýtgetmek bilimleri

  Uglerod süýümi awtoulag üýtgetmek bilimleri

  Hemmelere salam, CGTUNING şu aşakdaky soraglara jogap bermek üçin şu ýere gelýär.Köp adam uglerod süýüminiň üýtgemegi we uglerod süýüminiň awtoulag üýtgemegi barada bilmeýär.Geliň, şu gün göz aýlalyň!1. Uglerod süýümli awtoulag modifikasiýasy: Uly we kiçi kärhanalar köp ...
  Koprak oka
 • Uglerod süýümini awtoulagda ulanmak

  Uglerod süýümini awtoulagda ulanmak

  Awtoulag uglerod süýümine, köplenç uglerod süýümi dokalan ýa-da köp gatlakly birleşmeden öndürilen käbir materiallary aňladýan awtoulag uglerod süýümi hem diýilýär.Uglerod süýümi polatdan has güýçli, alýuminiýden has dykyz, poslamaýan polatdan has poslama garşy, has ýylylyga çydamly ...
  Koprak oka
 • Näme üçin uglerod süýümini sazlaýjy bölekleri saýlamaly?

  Näme üçin uglerod süýümini sazlaýjy bölekleri saýlamaly?

  Iş prinsipi: Aerodinamika ýörelgesine görä, awtoulaglar ýokary tizlikde sürenlerinde howa garşylygy bilen ýüzbe-ýüz bolarlar.Uzynlygyna, transvers we dik ugurlardaky aerodinamiki güýç ulagyň agyrlyk merkeziniň töwereginde dörediler, oňa uzynlyk howa diýilýär ...
  Koprak oka