sahypa_banner

önüm

LP700

 • Avendator SV stilindäki uglerod süýümi arka gapdal şarjagazlar Lamborghini LP700 LP720 üçin howa kabul ediş kanalynyň yzky gapagy

  Avendator SV stilindäki uglerod süýümi arka gapdal şarjagazlar Lamborghini LP700 LP720 üçin howa kabul ediş kanalynyň yzky gapagy

  “Avendator SV” stili Uglerod süýümi arka gapdal wentleri “Lamborghini LP700 LP720” üçin howa kabul ediş kanalynyň yzky gapagy, awtoulagyňyza sport we ajaýyp görnüş bermek üçin döredildi.Lighteňil we çydamly ýokary hilli uglerod süýümli materialdan ýasalýar.Howa şarjagazlary motoryňyzyň has sowuk we has netijeli işlemegine, süýräni azaltmagyna we awtoulagyň umumy işleýşini gowulandyrmaga kömek edýär.Bezegi burawlamak ýa-da kesmek zerur däl.Esasy artykmaçlygy ...
 • “Aventador SV” stili “Lamborghini LP700 LP720” üçin uglerod süýümi arka gyryjy ganaty

  “Aventador SV” stili “Lamborghini LP700 LP720” üçin uglerod süýümi arka gyryjy ganaty

  “Aventador SV” stili “Lamborghini LP700 LP720” üçin “Carbon Fiber Arka Spoiler Ganaty” Lamborghini sport görnüşi we ýerine ýetirijiligi üçin döredildi.Lighteňil we çydamly ýokary hilli uglerod süýümli materialdan ýasalyp, awtoulagyňyzy köpçüligiň arasynda tapawutlandyrjak ýaryş ganat stili bar.Talaňçy süýräni azaltmak we işlemegi gowulandyrmak üçin aerodinamiki dizaýna eýedir we ýokary tizlikde turbulentligi azaltmaga hem kömek edýär.Talaňçy bolup biler ...
 • “Aventador LP700”, “Lamborghini Aventador LP700” üçin “SVJ Preg” gury uglerod süýümli beden toplumyna täzelenme

  “Aventador LP700”, “Lamborghini Aventador LP700” üçin “SVJ Preg” gury uglerod süýümli beden toplumyna täzelenme

  “Lamborghini Aventador LP700” üçin “Aventador LP700” SVJ Preg Gury uglerod süýümli beden toplumy üçin täzelenme, “Lamborghini Aventador LP700” -iň görnüşini we işleýşini ýokarlandyrmak üçin döredilen uglerod süýüminden soňky aksessuar.Oňa täze öň bamper, gapdal yubkalar, yzky bamper, yzky ganat we gyryjylar girýär.Onda ýalpyldawuk ýalpyldawuk görnüş bar we ýeňil, gurmak aňsat we ýokary çydamly.“Aventador LP700” -iň “SVJ Preg Gry Carbon Fiber Body Kit” Fo-a täzelenmeginiň artykmaçlyklary ...
 • Lamborghini LP700 LP720 LP750 Aventador üçin uglerod süýümli aýna örtükli gabykly jaý

  Lamborghini LP700 LP720 LP750 Aventador üçin uglerod süýümli aýna örtükli gabykly jaý

  Lamborghini LP700 LP720 LP750 üçin çalyşýan uglerod süýümli aýna örtükli gabyk jaýy “Aventador”, “Lamborghini LP700 LP720 LP750 Aventador” -da bar bolan aýna örtüginiň jaýyny çalyşmak üçin niýetlenen uglerod süýüminden soňky aksessuar.Onda ýalpyldawuk ýalpyldawuk görnüş bar we ýeňil, gurmak aňsat we ýokary çydamly.Lamborghini LP700 LP720 LP750 Aventador üçin çalyşýan uglerod süýümli aýna örtükli gabykly jaýyň artykmaçlyklary, kämilleşdirilen aerodinamikany öz içine alýar ...
 • “Lamborghini Aventador LP700 SV” görnüşli uglerod süýümi arka tarap SIDE VENT SCOOP Howa kabul ediş kanalynyň yzky gapagy

  “Lamborghini Aventador LP700 SV” görnüşli uglerod süýümi arka tarap SIDE VENT SCOOP Howa kabul ediş kanalynyň yzky gapagy

  “Lamborghini Aventador LP700 SV” uglerod süýüminiň arka tarapy SIDE VENT SCOOP Howa kabul ediş kanalynyň yzky örtügi, “Lamborghini Aventador LP700 SV” -iň aerodinamikasyny, stilini we işleýşini gowulandyrmak üçin döredilen uglerod süýüminden soňky aksessuar.Bu ýeňil, gurmak aňsat we ýokary çydamly.Howanyň kabul edilmegini gowulandyrmaga we sowadyş netijeliligini optimizirlemäge kömek edýär.“Lamborghini Aventador LP700 SV” stilindäki uglerod süýüminiň arka taraplary SIDE VENT SCOOP Howa kabul ediş kanaly ...
 • Lamborghini LP700 LP720 üçin Aventador Arka Spoiler MSO Style Uglerod Süýüm Arka GT Ganatly Spoiler

  Lamborghini LP700 LP720 üçin Aventador Arka Spoiler MSO Style Uglerod Süýüm Arka GT Ganatly Spoiler

  “Lventorghini LP700 LP720” üçin “Aventador Arka Spoiler MSO Style Uglerod Süýüm Arka GT Ganat Spoiler” awtoulagyňyza sport we agressiw görnüş bermek üçin döredildi.Lighteňil we çydamly ýokary hilli uglerod süýümli materialdan gurlupdyr.Talaňçy süýräni azaltmak we işlemegi gowulandyrmak üçin aerodinamiki dizaýna eýedir we ýokary tizlikde turbulentligi azaltmaga hem kömek edýär.Taşlaýjy buraw ýa-da kesmek zerur bolmazdan aňsatlyk bilen gurnalyp bilner.“Aventador” yzky spoiler MSO stil uglerody ...
 • “Lamborghini LP700 Aventador” üçin “Aventador DM” uglerod süýümi arka gyryjy ganaty

  “Lamborghini LP700 Aventador” üçin “Aventador DM” uglerod süýümi arka gyryjy ganaty

  “Aventador DM” stili “Lamborghini LP700” üçin uglerod süýümli arka ganaty ganaty “Aventador” awtoulagyňyza sport we ajaýyp görnüş bermek üçin döredildi.Lighteňil we çydamly ýokary hilli uglerod süýümli materialdan gurlupdyr.Talaňçy süýräni azaltmak we işlemegi gowulandyrmak üçin aerodinamiki dizaýna eýedir we ýokary tizlikde turbulentligi azaltmaga hem kömek edýär.Taşlaýjy buraw ýa-da kesmek zerur bolmazdan aňsatlyk bilen gurnalyp bilner.Aventador DM stilindäki uglerod süýümi Re-iň esasy artykmaçlygy ...