sahypa_banner

önüm

3DS stili BMW F85 F86 X5M X6M üçin uglerod süýümli ýubkalar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

BMW F85 F86 X5M X6M üçin 3DS stil uglerod süýümli ýubkalar, BMW F85 F86 X5M X6M has agressiw, aerodinamiki görnüş bermek üçin döredilen jübüt ýubkalar.Highokary hilli uglerod süýüminden gurlup, ulagyň içine gabat gelýär, umumy aerodinamikany gowulaşdyrýar we ulaga has sport görnüşini berýär.
BMW F85 F86 X5M X6M üçin 3DS stil uglerod süýümli ýubkalaryň artykmaçlyklary aerodinamikany gowulandyrmagy, çekmegi azaltmagy we ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrmagy öz içine alýar.Şeýle hem, ulaga has sport görnüşi we ýol galyndylaryndan goragy ýokarlandyrýar. 

   • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň