sahypa_banner

önüm

2019-njy ýyl üçin BMW X5 G05 M sport uglerod süýümi öň bamper dodak bölüji zaýalaýjy zawod öndürijisi Ajaýyp fitnes


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

2019-njy ýyl üçin BMW X5 G05 M Sport uglerod süýümli öň bamper dodak bölüji zawod öndürijisi “Nice Fitment” BMW X5 G05-iň öň tarapyny sazlamak we oňa agressiw we sport görnüşi bermek üçin döredildi.Uglerod süýüminden ýasalan bu dodak bölüji gyryjy, oňat fitnes we ýokary hilli bezeg berýär.
2019-njy ýyl üçin BMW X5 G05 M Sport uglerod süýümi Öň bamper dodak bölüji zawod zawody öndürijisi “Nice Fitment” -iň esasy artykmaçlygy, BMW X5 G05 üçin özboluşly görnüşi üpjün etmegidir.Kömürturşy süýümi gaty çydamly we könelmegine çydamly, awtoulagyňyzyň uzak wagtlap ajaýyp görünmegini üpjün edýär.Mundan başga-da, ajaýyp enjam, dodaklary bölüji gyryjynyň ygtybarly birikdirilmegini we ajaýyp laýyklygyny üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň