sahypa_banner

önüm

Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Swingarm içki gapagy


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Swingarm Içki örtüginiň artykmaçlygy, ilkinji nobatda, aksiýa swingarm örtügi bilen deňeşdirilende agramyny azaltmak we güýçlenmekdir.

1. Agramy azaltmak: Uglerod süýümi, swingarm örtüklerinde köplenç ulanylýan metaldan ýa-da plastmassa materiallaryndan has ýeňil.Bu motosikliň berilmedik agramyny peseldýär, netijede işleýiş, burç we umumy öndürijilik gowulaşýar.Peseldilen agram, aýlaw inersiýasyny hem azaldýar, welosipediň has çaltlaşmagyna we tizlenmegine mümkinçilik berýär.

2. Güýçüň ýokarlanmagy: Uglerod süýümi ajaýyp güýç-agram gatnaşygy bilen bellidir.Adaty materiallardan has güýçlidir, swingarm-a täsirlerden we yrgyldylardan goramagy üpjün edýär.Bu, swingarmyň uzak ömrüni we dowamlylygyny ýokarlandyryp, gündelik ulanylyşyň berkligine we potensial zyýanly ýagdaýlara garşy durmagyny üpjün edip biler.

3. Güýçlendirilen estetika: Uglerod süýümi motosikl üçin baýrakly we ýaryşdan ylham alýan görnüşi özüne çekiji görnüşe eýe.Çylşyrymly dokma nagşy we uglerod süýüminiň ýalpyldawuk görnüşi welosipediň umumy estetikasyny ýokarlandyryp, oňa has ýokary we agressiw täsir edip biler.

1_ 副本

2_ 副本


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň