sahypa_banner

önüm

Uglerod süýümi arka bamper arka Spoiler diffuzor dodak bahasy F85 X5M üçin


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

F85 X5M üçin uglerod süýümi arka bamper arka spoýeri diffuzer dodak bahasy, BMW F85 X5M arkaňyzy sazlamak üçin döredildi.Düzüji dodak gymmaty ýeňil we çydamly uglerod süýüminden ýasalýar we X5M-iň kämilleşdirilen we sport görnüşini berýän uglerod süýümi bilen bilelikde bolýar.
F85 X5M üçin uglerod süýümi arka bamper arka spoýeri diffuzer dodak bahasynyň esasy artykmaçlygy, BMW F85 X5M-iň kämilleşdirilen we sport görnüşine eýe bolmagydyr.Uglerod süýüminiň gutarmagy hem gaty çydamly we könelmegine çydamly, BMW-iň uzak wagtlap ajaýyp görünmegini üpjün edýär.Mundan başga-da, ýeňil gurluşyk aerodinamiki öndürijiligi gowulaşdyrmaga kömek edýär.

   • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň