sahypa_banner

önüm

15-20 “Dodge Charger SRT” üçin “Hellcat” uglerod süýümi “Decklid Spoiler” magistral spoiler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“15-20 Dodge Charger SRT- Hellcat Carbon Fiber Decklid Spoiler Trunk Spoiler” “Dodge Charger” üçin ajaýyp täzelenme.Onda yzky gyryjy dizaýn bilen uglerod süýümi gurluşy bar, agressiw görnüşi üpjün edýär, şol bir wagtyň özünde aerodinamiki netijeliligi ýokarlandyrýar.Talaňçy güýçli we berk gurluşa eýedir, ýöne ýeňil, goşmaça agram goşmazdan ýokary güýç berýär.
“15-20 Dodge Charger SRT- Hellcat Carbon Fiber Decklid Spoiler Trunk Spoiler” -i ulanmagyň esasy artykmaçlyklary, aerodinamiki netijeliligi ýokarlandyrýar, güýç we berkligi ýokarlandyrýar, estetikany gowulandyrýar we aksiýa talany bilen deňeşdirilende agramy peseldýär.
Önümleriň görkezilmegi

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň