sahypa_banner

önüm

2008-21-nji ýyllar üçin şarjagazlar bilen “Dodge Challenger Demon Style” uglerod süýümi öň kapot kapoty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

2008-21-nji ýyllar üçin “Dodge Challenger Demon Style” uglerod süýümli öň kapotly Bonnet, şarjagazlar bilen ýörite “Dodge Challenger” üçin döredilen aerodinamiki dizaýn kapotdyr.Goşmaça howa akymy üçin iki çemçe we goşmaça stil üçin jyn nyşany bar.Stilleňil we çydamly bolsa-da, ulaga agressiw görnüş berýär.Mundan başga-da, süýräp, ýangyjyň netijeliligini ýokarlandyrýar, ownuk täsirlerden zyýany azaldýar.Kapot, şeýle hem, özboluşly görnüş berýän ulaga özboluşly we özboluşly görnüş goşýar.
 
2008-21-nji ýyllar üçin “Dodge Challenger Demon Style” uglerod süýümi öň kapotly Bonnet ulanyjylary üçin birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Onuň agressiw görnüşi ulaga sport we döwrebap görnüş berýär, ýeňil gurluşygy bolsa ýangyjyň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär we ownuk täsirlerden zyýany azaldýar.Mundan başga-da, onuň aerodinamiki dizaýny, ulagyň umumy işleýşini gowulandyryp, süýräni azaltmaga kömek edýär.Kapot, ulaga özboluşly görnüş, şeýle hem goşmaça howa akymy üçin iki çemçe we jyn nyşany bilen märekäniň arasyndan tapawutlandyrýar.
Önümleriň görkezilmegi

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň